పూకులో.కామ్ ప్రేక్షకులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు

కాబోయే భార్యకు అన్ని చెప్పాను నా మొడ్డ సైజు తప్పా (సందేహాలు-సమాధానాలు)

Posted by on 0 comments
మాది పెద్దలు చూసిన సంబంధమే. కాకపోతే పెళ్లికి మరో రెండు నెలలు ఉంది. ఈ లోపు మేము చాలా విషయాలపై మాట్లాడుకున్నాం. నా గురించి తనకు అన్నీ చెప్పేశాను. ఆమె కూడా తన గురించి అన్నీ వివరించింది. కాకపోతే నాలో ఒకే ఒక్క విషయాన్ని దాచి పెట్టాను. నా మొడ్డ సైజు 4 అంగుళాలకు మించి ఉండదు. ఇది కూడా లేచినప్పుడే. స్తంభించకుముందు ఇంకా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అలాగే దెంగుడు కోర్కె కలగగానే వెంటనే వీర్యం స్ఖలనమైపోతుంది. ఈ విషయాలను మాత్రం ఆమెకు చెప్పలేదు. పెళ్లయ్యాక ఇవి ఏమైనా మా జీవితంలో లేనిపోని సమస్యలు తెచ్చిపెడతాయా. నేను ఆమెను సంసారంలో తృప్తి పరచగలనా.?

ఇలాంటి సందేహాలతో చాలామంది అబ్బాయిలు ఆందోళన చెందుతుండటం కనబడుతుంటుంది. మొడ్డ కి స్తంభనలు ఉన్నప్పుడు దెంగుడులో మగాడు సమర్థవంతంగా పాల్గొనగలుగుతాడు. అలాగే స్త్రీ పూకులో 2 అంగుళాల లోతు మేర కామనాడులు ఉంటాయని వైద్యులు చెపుతుంటారు. కాబట్టి ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు. అలాగే వీర్య స్ఖలనం అనేది కూడా యవ్వనం తొలినాళ్లలే కోర్కె కలుగగానే వెంటనే అవుతుంది. అది అసలు ప్రాబ్లం కానే కాదు.

Newest Post:
Newer Post

Older Post:
Older Post

0 Comments for "కాబోయే భార్యకు అన్ని చెప్పాను నా మొడ్డ సైజు తప్పా (సందేహాలు-సమాధానాలు)"

ఇప్పటివరకు మొత్తం కథలు