About

Searching...

కోడలా పూకులోకి కార్చేస్తున్నాను పర్వాలేదా

November 17, 2016
బాబు నాయుడు  హాల్లొ కుర్చీలో కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నాడు.. బాబునాయుడు  కు ఏమీ అర్ధం కావట్లేదు..తడి గుడ్డ తెస్తానని వెళ్ళిన కోమల నాయుడు   అంత తొందరగా ఎట్లా వచ్చింది తన గదిలోకి..వస్తే వచ్చింది..తను మొడ్డ ఊపుకుంటూంటే తన ఎదురుకుండానే ఎందుకు నుంచోవాలి అనుకుంటూ బుర్ర గోక్కున్నాడు.

ఈ లోపల కోమల నాయుడు   బట్టలు మార్చుకొని హాల్లోకి వచ్చింది. కోడలిని చూడగానే కుర్చీలోంచి లేచి కోమల నాయుడు దగ్గరకు వెళ్ళాడు. మామగారు తన దగ్గరకు వస్తూంటే కోమల నాయుడు  కి భయం వేసింది..తన చేసిన పనికి ఏమంటాడో అని..తను మాట్ళాడేలోపు  బాబు నాయుడు  కోమల నాయుడు   కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. "నన్ను క్షమించు కోమలనా మనుసు అదుపు తప్పింది..నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను..దయచేసి ఈ సంఘటన ఎవ్వరికీ చెప్పద్దు.." అంటూ కోమల నాయుడు   కాళ్ళను చుట్టేసాడు. తన మామగారిని అట్లా చూసేసరికి కోమల నాయుడు  కు నవ్వొచ్చింది. కోమల నాయుడు   కిందకు వొంగుతూ  బాబు నాయుడు  భుజాలు పట్టుకొని పైకి లేపింది. అలా పైకి లేస్తున్నప్పుడు  బాబు నాయుడు  తల పైకెత్తి చూసాడు. తన కళ్ళ ఎదురుగా బలిసిన కోమల నాయుడు   సళ్ళు దర్శనమిచ్చాయి..ఠక్కున మొహం దించుకున్ని లేచి నిలుచున్నాడు.
 "నా కాళ్ళు పట్టుకొని నా ఆయుషు ఎందుకు తగ్గిస్తారు?" అన్నది కోమల .  బాబు నాయుడు  తల దించుకొని "లేదు కోడలా !..నేను తప్పు చేసాను." అంటూ దోషిగా నిలుచున్నాడు . "ఇందులో మీ తప్పు ఎమీ లేదు మామయ్య గారూ..! " అంది కోమల నాయుడు   నవ్వుతూ.. ఆ మాటలు విని  బాబు నాయుడు  ఖంగుతిన్నాడు. " లేదు కోమల నేను చాలా తప్పు చేసాను." అన్నాడు  బాబు నాయుడు . "మామయ్యా...ఆత్తయ్యగారు పోయి సంవత్సరం అయింది. మీకూ కోరికలు ఉంటాయి..మీరు చేతి పని చేస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ నుంచి వెళ్ళీపోయి ఉండవలిసింది..కానీ..." అంటూ ఆగిపోయింది.. "కానీ.. ఏంటి కోమల ?" అని అడిగాడు  బాబు నాయుడు . "మీకు కొరిక కలగటానికి నేనే కారణం కదా." అంది కోమల . "లేదు కోమల .ఇందులో నీ తప్పేముంది?" "అదేంటి మామయ్య గారూ...అందరూ బయటకు వెళ్ళిన తరువాత ఇంత పెద్ద ఇంట్ళొ మనిద్దరమే కదా..మీరు నన్నే చూస్తూ ఉంటారు రోజంతా..నా వల్లే మీ మనసులొ కోరిక రేగింది" అంటూ కోమల  పైట సరి చేసుకుంది. కోమల మాటలు విని  బాబు నాయుడు  మనసు కొంచెం ఊరట కలిగింది. కోమల ఇంత ఓపెన్ గా మాట్లాడుతోంది కాబట్టి.."నిజంగా నువ్వు చాలా మంచిదానివి కోమల నాయుడు ఇంత పెద్ద తప్పుని క్షమించావు." అన్నాడు  బాబు నాయుడు .
"చెప్తున్నా కదా..ఇందులో మీ తప్పు ఏమీ లేదు..పొద్దున పొద్దున్నే పెద్ద పెద్ద బంగిన పళ్ళలాంటి నా సళ్ళని చూస్తే కొరిక కలగక ఇంకేమి కలుగుతుంది మామయ్యగారూ...!!" అంది కోమల  ... తన కోడలు ఇంత పచ్చిగా మాట్లాడే సరికి  బాబు నాయుడు  లుంగీ లో కలవరం మొదలైంది. సోఫాలో కూర్చుంటూ "మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగనా?" అంది కోమల నాయుడు  . "అడుగు" అన్నడు  బాబు నాయుడు  కోమల ని చూస్తూ. "నేను ఎట్లా ఉంటాను మామయ్యగారూ?" అని అడిగింది కోమల నాయుడు  .. ఆ ప్రశ్న విని తత్తరపడ్డాడు  బాబు నాయుడు .."అదేమి ప్రశ్న...నువ్వు చాలా బావుంటావు కోమల ..చాలా అందంగా వుంటావు" అన్నాడు కోమల  ఎత్తైన ఎదని చూసి గుటకలు మింగుతూ.." నేను అందంగా ఉంటానని అని నాకు కూడా తెలుసు మామయ్యా..అది కాదు..నా బాడీ షేపు ఎలా ఉంటుంది?" అంది కోమల .మరీ ఇట్లా బరి తెగిస్తుందేంటి ఇవ్వాళ అనుకున్నాడు  బాబు నాయుడు
"ఏం అంటున్నావు కోమల నాయుడు.నేను మీ మామయ్యని." అంటూ కోమల పక్కన సోఫాలో కూర్చున్నడు..కోమల నాయుడు   నవ్వుతూ "నాకు తెలుసు..మీరు నా మామగారని..అయితే మనిద్దరమూ స్నేహితులుగా కూడా ఉండచ్చు కదా.." అన్నది. దానికి "ఆం..! ఉండొచ్చు" అన్నడు  బాబు నాయుడు . "అయితే ఇంక స్నేహితులు దగ్గర సిగ్గు ఎందుకు.. మొహమాటాలు ఎందుకు మనిద్దరం ఏవిషయమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు కదా..ఇప్పుడు చెప్పండి..నా శరీర కొలతలు మీకు నచ్చాయా? " కోమల నాయుడు   మాటలు విని "నిజంగా..నువ్వు చాలా బావుంటావు కోమల నాయుడు  అన్నాడు  బాబు నాయుడు . తన మామగారి మాటలు విని సంతోషిస్తూ " అయితే నిజం చెఫ్ఫండి..నా శరీరంలో మీకు ఎక్కువగా ఏ భాగం ఇష్టం? " అని అడిగింది కోమల నాయుడు  . తన కోడలు వక్షోజాల వేపు చూస్తూ.."నీ బలిసిన సళ్ళు అంటే నాకు తెగ ఇష్టం కోడలు పిల్లా.." అన్నాడు  బాబు నాయుడు . కోమల నాయుడు   నవ్వుతూ తన రెండు సళ్ళని చేత్తో పట్టుకొని ఊపుతూ "అందుకేనా.. ఇందాక మీ గది ఊడుస్తూంటే నా బంగినపళ్ళలాంటి పెద్ద సళ్ళని చూసి వేడెక్కి కార్చుకున్నారు ?" అని అడిగింది కోమల నాయుడు  . "అవును కోమల .నువ్వు నా గది ఊడుస్తూ ఉంటే..నీ టాప్ లోంచి నీ సళ్ళు మొత్తం కనిపించాయి..దాంతో బాగా వేడెక్కిపోయాను." అన్నాడు  బాబు నాయుడు . "అందుకేనా..అక్కడే గదిలోనే మీ చేతికి పని చెప్పారు..!" అంటూ నవ్వింది కోమల నాయుడు  . "ఉండండి..మీకు పాలు తెస్తాను.." అని సోఫాలోంచి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది కోమల నాయుడు  . కోమల నడుస్తూ ఉంటే.పిర్రలు లయబద్ధంగా కదులుతూ..పొడవాటి జడ వాటి మీద డప్పు వేస్తూ కనిపించింది. కోమల వెనకాలే కిచెన్ లోకి వెళ్ళాడు  బాబు నాయుడు .
కిచెన్ గట్టు దగ్గర నుంచుని కోమల పాలు కలుపుతోంది.  బాబు నాయుడు  నెమ్మదిగా కోమల వెనకాల చేరాడు. కోమల   ఓరకంట గమనించి చూద్దాం.. బాబు నాయుడు  ఏమి చేస్తాడో అనుకుంటూ చెంచాతో పాలు కలుపుతూ నించుంది గట్టుని ఆనుకొని. వెనకనుంచి నెమ్మదిగా వచ్చి..కోమల నడుము మీద చేతులు వేసాడు. కోమల  కొంచెం భయం వేసింది..తన చేస్తున్నది తప్పా ఒప్పా అని..నడుము మీద వేసిన చేతులు కొద్దిగా పొట్ట మీదకి తెచ్చి వాటేసుకుంటున్నట్లుగా నెమ్మదిగా పట్టుకొని "కోమల .!" అన్నాడు  బాబు నాయుడు ..కోమల నోట్లోంచి మాట రావటేదు.."ఊం!!" అన్నది. వెనుక నుంచి అలాగే వంగి..నెమ్మదిగా కోమల  భుజం పై గడ్డం ఆనించి వెనకనుంచి తన శరీరం మొత్తం కోమల కి ఆనించాడు..

అప్పటికే  బాబు నాయుడు  మొడ్డ గాలి పోసుకొని..ఉబ్బి..గట్టిగా తయారయి కోమల పిర్రల మధ్య గుచ్చుకుంటోంది.  బాబు నాయుడు  ఊపిరి వెచ్చగా జాకెట్లోంచి తన భుజం మీద తగులుతోంది. నడుము మీద ఉన్న చేతులు రెండు ముందుకి తెచ్చి కోమల చేతులు పట్టుకొని కోమల తో పాటు పాలు కలపుతూ.."ఇవేనా పాలు.." అన్నాడు గ్లాసులో సగమే ఉంటే..భుజం మీద నుంచి చూస్తూ. అవును అన్నట్లు తల ఊపింది కోమలడి  . "ఇవి నాకు సరిపోవు..గ్లాసు నిండుగా ఉండాలి." అన్నాడు  బాబు నాయుడు . "లేవు మామయ్యా..ఈ కాసినే ఉన్నాయి..అయినా ఉంటే దాస్తానా ఏంటి." అంది కోమల నాయుడు  . "ఆం..దాచి పెట్టావు...నువ్వు...ఎక్కడో చెప్పనా.." అంటూ కోమల నాయుడు   జవాబుకోసం ఎదురు చూడకుండా రెండు చేతులు కొద్దిగా పైకి తెచ్చి..చంకల కింద నుంచి ముందుకి తెచ్చి..కోమల    రొమ్ములని సుతారంగా పిసుకుతూ "ఇవుగో..ఇక్కడ దాచి పెట్టావు." అన్నాడు  బాబు నాయుడు  నవ్వుతూ.."ఛీ..ఛీ..మీకు సిగ్గు లేదు." అంది కోమల .
"అవును,,మనం స్నేహితులం కదా..మన మధ్య సిగ్గులెందుకు" అంటూ సుతారంగా వేళ్ళతో జాకెట్ పైనుంచే మచ్చికలు లాగి నొక్కాడు. "ఉమ్మ్..! అబ్బా...నొప్పి...వదలండి." అంటూ  బాబు నాయుడు  చేతులని తన రొమ్ముల మీద నుంచి తీయటానికి ప్రయత్నించింది.  బాబు నాయుడు  కోమల సళ్ళని ఇంకా గట్టిగా పట్టుకొని పిసక సాగాడు. "అబ్బా...ఉమ్మ్మ్...నొప్పి...వదలండి మామయ్యా !!!" అంటూ అరవసాగింది కోమల నాయుడు  . కాసేపు అట్లా పిసికి ఆపేసాడు  బాబు నాయుడు . "ఈ పాలు తాగి బుద్ధిగా వెళ్ళి పడుకోండి" అంది కోమల   . "ఎట్లా పద్దూ..ఈ పిల్లాడు కడుపు నిండా పాలు తాగితేగాని పడుకోడు." అంటూ ఒక చేత్తో ఎదని మరింతగా నొక్కుతూ తన మొడ్డని కోమల నాయుడు   పిర్రల మధ్య గుచ్చ సాగాడు. కోమల తన చేత్తో  బాబు నాయుడు  చెయ్యి పట్టుకొని ఆపింది.  బాబు నాయుడు  కోమల  చేతిని పట్టుకొని కిందిగా తీసుకెళ్ళి వెనక్కిలాగి లుంగీ లోంచి తన తొడల మధ్యలో నిగిడిఉన్న మొడ్డపై వేసాడు. వేడిగా కాలిపోతోంది  బాబు నాయుడు  మొడ్డ. కూరగాయల వాడి మొడ్డ కంటే  బాబు నాయుడు  మొడ్డ ఇంకా పొడవుగా, లావుగా ఉంది..కోమల నాయుడు   చేతిలో ఇమడట్లేదు. "ఏం చేస్తున్నారు మామయ్యా...ఛీ..వదలండీ." అంటూ మత్తుగా మూలిగింది
 బాబు నాయుడు  నెమ్మదిగా తన రెండు చేతులు వదిలాడు. కాని అంతలోనే తన రెండు చేతులు తెచ్చి నడుము చుట్టూ వేసి..ముందుగా తెచ్చి..కోమల చీర కుచ్చిళ్ళ మీద నుంచి..చీర లొపలికి దూర్చబోతుంటే.. భయంతో... "మామయ్యా!!." అంటూ విదిలించుకోబోయింది.  బాబు నాయుడు  అది చూసి నెమ్మదిగా..ఒక చెయ్యిని కోమల  నడుము మీద వేసి..వీపు మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టాడు. వెచ్చగా  బాబు నాయుడు  ఊపిరి వీపు మీద తగులుతోంది. నడుము మీద సుతారంగా రాస్తున్న చేతిని తోయ్యాలని అనుకుంది కోమల నాయుడు  . కానీ కదలలేక పోయింది. అలాగే గట్టిగా కిచెన్ గట్టుని పట్టుకుంది. మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ.." ఆహ్...ఉమ్మ్...స్...ఉమ్మ్..మామయ్యా!!..ఇది తప్పు ..ఉమ్మ్...స్స్..స్" సన్నగా అదురుతున్న పెదాలతో..గొణిగింది కాని వద్దనలేకపోయింది.

 బాబు నాయుడు  ఒక చేత్తో తన లుంగీ ముడిని ఇప్పాడు. లుంగీ కుప్పగా కింద పడిపోయింది.  బాబు నాయుడు  తన లేచిన మొడ్దని కోమల నాయుడు   పిర్రల మధ్యలో గుచ్చాడు. కోమల నాయుడు   నరాలన్నీ ఒక్కసారి జివ్వు మన్నాయి. దూరంగా జరగాలని ప్రయత్నించింది కాని ఒళ్ళు సహకరించటంలేదు. అలాగే ఉండిపోయింది.  బాబు నాయుడు ..ఒక చేత్తో కోమల నాయుడు   నడుముని చుట్టేస్తూ..తన మొడ్డని కోమల నాయుడు   పిర్రలను రుద్దుతూ..ఇంకో చేత్తో ఆమె చంకలగుండా పోనిచ్చి...ఒక సన్నుని ఒడిసిపట్టుకొని గట్టిగా పిసకసాగాడు. "ఆ..!..స్స్..ఉమ్మ్..హ్హ్." కోమల నాయుడు   ఒళ్ళంతా జివ్వుమంది..పెదాలని మునిపంటితో నొక్కి మెడని కాస్త వెనక్కి వంచుతూ..మత్తుగా మూలుగుతూ కళ్ళు మూసుకుంది. తన ప్రమేయం లేకుండానే తన చెయ్యిని  బాబు నాయుడు  చేతి మీద వేసి తన సళ్ళకేసి నొక్కుతూ "ఆ..హ్..ఉమ్మ్..మామయ్యా...ఏం చేస్తున్నావు.....మ్మ్ మ్మ్..ఆ..." అంటూ మత్తుగా మూలిగింది. కోమల నాయుడు  లో కోరికలు ఒక్కసారి ఉప్పెంగినాయి..తప్పు..ఒప్పు ..అన్నీ మర్చిపోయింది..నడుముని వెనక్కి నెడుతూ..తన పిర్రలని  బాబు నాయుడు  మొడ్డకేసి రుద్దుకుంది.  బాబు నాయుడు  కోమల నాయుడు   మెడ మీద నాకుతూ..మెడ వొంపులో తడి ముద్దులూ పెడుతూ..బలిసిన సళ్ళని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ..నడుముని ముందుకి వెనక్కి ఆడిస్తూ..మొడ్డతో కోమల నాయుడు   పిర్రల మధ్య గుచ్చుతున్నాడు.

కోమల నాయుడు  కి పిచ్చెక్కిపోతోంది..."ఎస్స్..ఉమ్మ్మ్...అమ్మ్మ్...ఆ!.." అంటూ నెమ్మదిగా ఒక చెయ్యి..వెనక్కి పోనిచ్చి  బాబు నాయుడు  మొడ్డని అర చేతిలో పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించింది.  బాబు నాయుడు  మొడ్డ ఇనుప రాడ్ లా..వెచ్చగా చీతికి తగిలే సరికి..కోమల నాయుడు   పూకులో ఒక్కసారి భూకంపం వచ్చి..వళ్ళంతా వణకసాగింది...తన పూకు రసాలు ధారాళంగా పూకులోంచి తన తొడల మీదకి కారసాగాయి.  బాబు నాయుడు  నెమ్మదిగా నడుము మీద ఉన్న చేతిని కోమల నాయుడు   చీర కుచ్చీళ్ళు మీద వేసి..వాటిని లాగి..లంగా బొందును ఇప్పాడు. మొత్తం చీర లంగా తో సహా కింద కుప్పలా కింద పడిపోయాయి. "ఓ..హ్..అమ్మ్మ్...స్స్...ఆ!." వేడిగా  బాబు నాయుడు  మొడ్డ తన పిర్రలకి తగిలేసరికి మత్తుగా మూల్గింది."కోమల నాయుడు  ా..." అంటూ నెమ్మదిగా పిలిచాడు. "ఏమిటి మామయ్యా...!" అంది కోమల నాయుడు  ..."ఎలా ఉంది నా మొడ్డ..నచ్చిందా..." "చాలా బావుంది మామయ్యా..ఆ...ఎమ్మ్మ్..ఉమ్మ్మ్"  బాబు నాయుడు  తన రెండు చేతులని సళ్ళ మీదకి పోనిచ్చి..జాకెట్ ను పట్టుకొని ఒక్క లాగు లాగాడు. హుక్స్ తెగిపోయి కోమల నాయుడు   సళ్ళు బయటపడ్డాయి..ఆ బలిసిన బరువైన సళ్ళని గట్టిగా పిసుకుతూ ఆమె చనుమొనలని ముని వేళ్ళతో నలపసాగాడు. కోమల నాయుడు  కు ఇంకా కైపెక్కి  బాబు నాయుడు  మొడ్డని పిసికేస్తూ తన గుద్ద మీద రుద్దుకో సాగింది.
 బాబు నాయుడు  ఒక చేత్తో కోమల నాయుడు   సన్నుని పిసుకుతూ..ఇంకో చేత్తో కోమల నాయుడు   పొట్టని నిమురుతూ..తన లోతైన బొడ్లో వేలు పెట్టి..దాని లోతులని కొలుస్తూ..ఇంకొంచెం కిందకి వచ్చి..కోమల నాయుడు   పూకు పెదాలని నిమురుతూ..మధ్యవేలుని కోమల నాయుడు   పూకులో కసుక్కున తోసాడు. "స్స్..మ్మ్...అబ్బ్బాఅ..ఉమ్మ్మ్" అంటూ కోమల నాయుడు   మూలుగుతోంది. నెమ్మదిగా కోమల నాయుడు   గొల్లిని రుద్దుతూ దానిని వేళ్ళతో నొక్కసాగాడు. "అమ్మ్...స్స్..ఉమ్మ్మ్" అంటూ సన్నగా మూలుగుతూ ..మొడ్డని పిసుకుతూ.. బాబు నాయుడు  వైపు తిరిగింది కోమల నాయుడు   నెమ్మదిగా. ఆమె కళ్ళు కోరికతో..ఎరుపెక్కి..పెదాలు అదురుతున్నాయి.  బాబు నాయుడు  కోమల నాయుడు   బుగ్గల మీద ముద్దు పెడుతూ..నాలుక తో ఆమె మొహమంతా నాకసాగాడు...చివరికి కోమల నాయుడు   లేత పెదాలని అందుకుని చీకసాగాడు. క్రింద పెదవిని తన పళ్ళతో నెమ్మదిగా కొరుకుతూ..తన చేతుల్తో కోమల నాయుడు   వీపు, పిర్రలని నిమరసాగడు. కోమల నాయుడు   తన నాలుకతో  బాబు నాయుడు  పెదాలని నాక సాగింది.. బాబు నాయుడు  కోమల నాయుడు   పెదాలని వదిలిపెట్టి..ఆమె నాలుకని తన పళ్ళతో బంధించి తన నొటిలోకి లాక్కుని కోమల నాయుడు   నాలుకని చీకుతూ ఆమె లాలజలాన్ని రుచి చూస్తూ కోమల నాయుడు  కు ఇంకా పిచ్చెక్కిస్తున్నాడు. కోమల నాయుడు   తన చేత్తో  బాబు నాయుడు  మొడ్డని పట్టుకొని తన పూకు పెదాల మీద రాయడం మొదలుపెట్టింది

 బాబు నాయుడు  కోడలి మెడ వొంపుల్లో ముద్దులు పెడుతూ..మెడని నాకుతూ కిందకి జరిగి కోమల నాయుడు   ఎద మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు. కోమల నాయుడు   ఆ ముద్దుల సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మత్తుగా మూలుగుతూ తన మామగారి తలని గట్టిగా తన ఎదకేసి అదుముకుంది. ఇంకొంచెం కిందకు జరుగుతూ కోమల నాయుడు   రొమ్ములని చేజిక్కించుకున్నాడు. ఆ భారీ అందాలు అతని చేతికి లొంగట్లేదు. కోమల నాయుడు   వక్షోజాలని తన చేత్తో నిమురుతూ..పిసుకుతూ వాటి సైజులని కొలుస్తున్నాడు  బాబు నాయుడు . తెల్లని తెలుపు, తెగ బలిసి పిసికేకొద్ది ఉబుకుతున్నాయి..అది చూసి కోమల నాయుడు   నవ్వుతూ తన కుడి రొమ్మును  బాబు నాయుడు  నోటికి ఆప్యాయంగా అందించింది. తన నోట్ళొకి పట్టినంత కుక్కుకొని, చీకుతూ, నాలుకతో ఆమె మచ్చికని రాపాడిస్తూ, ఇంకో చేత్తో ఎడం రొమ్ముని కుదుళ్ళకంటా పట్టుకొని బలంగా పిసికేస్తున్నాడు. కాసేపాగి కుడి రొమ్ముని వదిలేసి, ఎడమ రొమ్ముని నొట్లో కుక్కుక్కొని చీకుతూ..అప్పుడప్పుడూ ఆమె చనుమొనలని తన పళ్ళతో కొరుకుతూ కోమల నాయుడు   సళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాడు. ఆలా మార్చి మార్చి చీకుతూ, నాకుతూ..కొరుకుతూ తన అద్రుష్టానికి మురిపోతున్నాడు  బాబు నాయుడు .

తన మామగారు అలా తన సళ్ళని చపాతీ పిండిలా పిసికేస్తూంటే ఆ తీయ్యటి బాధని పళ్ళబిగువన భరిస్తూ, మత్తుగా మూలుగుతూ  బాబు నాయుడు  తలని ఇంకా గట్టిగా తన వక్షోజాల కేసి అదుముకోసాగింది. అలా ఆ రెండు సళ్ళని తన ఎంగిలితో అభిషేకించి..ఇంకోసారి ఆ బలిసిన తెల్లని సళ్ళని బాగా నాకి..వాటిని గట్టిగా పిసుకుతూ ఇంకొంచెం కిందకు జరిగి కోమల నాయుడు   సన్నని నడుమును తన రెండు చేతులతో వాటేసుకొని కోమల నాయుడు   నడుము అందం చూడసాగాడు..చదునైన పొట్ట..దాని మధ్యలో సుడులు తిరిగిన లోతైన నాభి, దాని కింద నుండి సన్నటి నిలువ గీతలా ఉన్న నూగూరు..అది పొత్తి కడుపు మీదుగా కిందగా వెళ్ళి ఆమె ఆడ తనంలో కలిసిపోయింది. బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టి..ఆ లోతైన బొడ్డులో నాలుకని తోసి నాక సాగాడు..కోమల నాయుడు   ఆ సుఖం తట్టుకోలేక ఇంకా గట్టిగా  బాబు నాయుడు  తలని తన బొడ్డు మీదకు అదుముకుంది. అలా కోమల బొడ్డుని నాకుతూ తన చేతులతో కోమల తెల్లని పిర్రలని పిసుకుతూ..ఒక చేత్తో పిర్రల మధ్యలొ నిమరసాగాడు..ఇటు కోమల నడుము మీద తడి ముద్దులు కొనసాగిస్తూ.. వెనకాల పిర్రల మధ్యలో నిమురుతూ చూపుడు వేలుని కోమల  గుద్ద లోకి తోసాడు..తన మొగుడు ఏనాడూ తన గుద్దని ముట్టుకోలేదు.బాబు నాయుడు  ఒక్కసారి అలా వేలు తోసేసరికి కోమల వొళ్ళంతా అదిరి పడింది.." మామయ్య గారూ...!!..ఏం చేస్తున్నారు.. తీసేయండి..మ్మ్మ్..స్స్...ఆబ్బ్బా..." అంటూ అరవసాగింది..కోమల అరుపులు పట్టించుకోకుండా  బాబు నాయుడు  ఇంకొంచెం కిందకి జరిగి మోకాళ్ళమీద నుంచున్నాడు. నిన్ననే శుభ్రం చేసుకోవటంమూలానా,ఇప్పటిదాక కార్చిన పూకు రసాలతో ఆప్పుడే తీసిన పూరీలా ఉబికి ధగ ధగా మెరిసిపోతోంది. కోమల పూకు రసాలు అరటి బోదెల్లాంటి తన తొడల మీద కారుతూ తేనె బిందువుల్లా కనిపించాయి.
పక్కనే ఉన్న స్టూల్ దగ్గరగా జరిపి కోమల కాళ్ళని వెడల్పు చేసి ఒక కాలుని స్టూల్ మీద పెట్టాడు  బాబు నాయుడు . అలా చేయడంతో కోమల తొడలు ఇంకా వెడల్పయి పూకు పెదాల్లోంచి పూకు రసాలు కారుతూ కింద నేల మీద పడ సాగాయి. అది చూసి  బాబు నాయుడు  చప్పున తన పెదాలతో కోమల పూపెదాలని మూసేసి తేనెలాగ ఉన్న ఆ తీయని పూకు రసాలు ఆబగా తాగ సాగాడు. అలా పూకు రసాలు తాగేసి కోమల తొడలని పై నుంచి కిందకి నాకుతూ అప్పటిదాక కారిన కోమల నాయుడు   పూకు రసాలని నాకసాగాడు  బాబు నాయుడు . రెండు తొడలని సుభ్రంగా నాకేసి తొడలు చుట్టూ చేతులు వేసి బలిసిన తొడల మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు. మ్మ్చ్...ప్చ్ మ్చ్..ప్చ్...అంటూ ముద్దులు పెడుతున్నాడు  బాబు నాయుడు . అలా రెండు తొడలను నాకేస్తూ..ముద్దులు పెడుతూ..మళ్ళీ పూకు దగ్గరకు చేరి కోమల దిమ్మను ముద్దులతో ముంచేసాడు..ఆమె పూబిళ్ళ నుండి వస్తున్న ఆ మదపు పరిమళం  బాబు నాయుడు  ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయసాగాయి.
అలా  బాబు నాయుడు  తన నిలువు పూపెదాల మీద ముద్దు పెట్టిన్నప్పుడు కోమల నాయుడు   వొంట్లోనుండి వేడిగా వెచ్చని సెగలు రేగాయి.  బాబు నాయుడు  తన కోడలి పూపెదాలు బాగా విడదీసి తన గొల్లి మీద, నిలువు పెదాల మధ్య మ్మ్చ్..ప్చ్..ఉమ్మ్..ప్చ్ అంటూ ముద్దులు పెడుతూ నాకుతూంటే కోమల నాయుడు  కు పూకు లోపల బాగా జిల రేగింది. తన మామగారిస్తున్న సుఖం తట్టుకోలేక పోతున్నది. తన నడుముని ఇంకా ముందరకి నెట్టి  బాబు నాయుడు  తలని తన పూకులొపలకి ఇంకా గట్టిగా అదుముకుంది కోమల నాయుడు  .  బాబు నాయుడు  ఆకురాయిలాంటి నాలుక కోమల నాయుడు   లోతుల్లోకి చొచ్చుకొని పోయి దిమ్మ లోపలి భాగాల్ని నాకుతూంటే కోమల నాయుడు  కు పట్టలేని ఆనందం కలుగుతోంది
కోమల కిచెన్ గట్టుకు ఆనుకొని స్టూల్ మీద ఉన్న కాలుని  బాబు నాయుడు  భుజం మీద వేసి తన బలిసిన తొడతో  బాబు నాయుడు  తలని తన పూకు మీదకి గట్టిగా లాక్కుంది.  బాబు నాయుడు  నాలుక ఇంకా ఇంకా సాగదీసి ఇంకా పూకు లోతుల్లోకి తోస్తూ అట్టడుగున వున్న పుష్పాన్ని తాకాలని ప్రయత్నిస్తూ వుంటే, ఆ సుఖానికి కోమల వొళ్ళంతా గాలిలో తేలిపోతూ తన నోట్లోంచి మూలుగులు పరవశంతో కూడిన మాటలు దొర్లుతున్నాయి. "మ్మ్...ఉమ్మ్మ్.. అబ్బా..ఉమ్మ్...మా,,మయ్యా !!..ఎంత బాగా..తింటున్నావు ..నా పూకుని... అమ్మా..ఉమ్మ్మ్...అరేయి..ఇంకా..లోపలికి పోనివ్వు..ఉమ్మ్.. ఒహ్హ్.. ఊఫ్హ్.. అక్కడే...ఇంకొంచెం..లోపలికి..అక్కడే నాకు...నాకరా... మామయ్యా..!!..."
కోమల కు ఏదో మైకం కమ్మినట్ట్లు పూకు అట్టడగు లోతుల్లోనుంచి లావా లాగా తన్నుకొస్తున్నట్లు ఏదో మధురానుభూతి కలిగింది.  బాబు నాయుడు  తలని ఇంకా గట్టిగా పూకులో అదుముకుంటూ తన పూకు రసాలని కార్చుకుంది. జలా జలా రసాలు కారుతూంటే  బాబు నాయుడు  ఆబగా ఆ పూకు రసాలని జుర్రేసుకుంటున్నాడు. పూపెదాలు నాకుతూ కోమల నాయుడు   గొల్లిని నోట్లొకి తీసుకొని దానిని నాలికితో రాపాడిస్తూ కోమల నాయుడు  కి ఇంకా కైపెక్కిస్తున్నాడు. వెంట వెంటనే రెండు సార్లు భావప్రాప్తి పొందింది కోమల నాయుడు  ..పూకు అంతా రొచ్చు రొచ్చు అయింది.  బాబు నాయుడు  మొహం నిండా కోమల నాయుడు   పూకు రసాలు అంటుకున్నాయి..మొత్తం రసాలు తాగేసి లేచి నించున్నాడు  బాబు నాయుడు . కోమల మామగారి మొహం చుసి నవ్వుతూ...ప్రేమగా దగ్గరకి తీసుకొని  బాబు నాయుడు  మొహానికి అంటుకున్న రసాలని నాకేసి  బాబు నాయుడు  పెదవుల మీద ముద్దు పెడుతూ తన నాలుకని  బాబు నాయుడు  నొట్లోకి తోసింది..కోమల పూకు రసాలు, ఆమె ఎంగిలి తో కలిసి అదోరకమైన రుచి కలిగిన కోమల నాయుడు   నాలుకను ప్రియంగా చప్పరిస్తూ ఆమె ఎంగిలిని జుర్రుకున్నాడు.
అట్లా జుర్రుకుంటూ కోమల ను గట్టిగా కౌగిలించుకొని నెమ్మదిగా కిచెన్ లో ఉన్న టేబుల్ దగ్గరకి నడిపించుకొని వెళ్ళి..ఆ టేబుల్ మీద కోమల ని వెల్లెకిలా పడుకోబెట్టాడు. కోమల తోడలు పట్టుకొని పిర్రలు టేబుల్ అంచుకు వచ్చేట్టు లాగాడు. రెండు తొడలు పైకి ఎత్తి బాగా విడదీసాడు. కోమల నాయుడు   పీఠభూమి విశాలంగా కనిపిస్తోంది. తన బారాటి మొడ్డని పట్టుకొని కోమల  పూకు పెదాల మీద రాయడం మొదలుపెట్టాడు.. కోమల పూకులో మళ్ళీ జిల మొదలయింది. తన చేతులతో సళ్ళని గట్టిగా పిసక్కుంటోంది.  బాబు నాయుడు  తన మొడ్డని బాగా లేపి కోమల బుజ్జిముండ నిలువ పెదాల పధ్య పెట్టి బలం గా నెట్టాడు..అప్పటిదాకా పూకు రసాలు కారడం వల్ల లోపల జిగురుగా ఉంది. సర్రున లోపలికి పోయింది. ఆ గాడిద మొడ్డ పూకు పెదాలని రాసుకుంటూ బలంగా పూకు మొట్టానికి తగిలింది.. ’అమ్మా,,,!!,,చచ్చానురా...ఆ!" అని అరచింది.. బాబు నాయుడు  వెంటనే కోమల నోటిని తన నోటితో మూసేసి నెమ్మదిగా కోమల సళ్ళు పిసుకుతూ ఆమెని శాంతింపచేయసాగాడు. కోమల పెదాలని చీకుతూ..నెమ్మదిగా నడుం ఊపడం మొదలుపెట్టాడు.  బాబు నాయుడు  దెంగుడులో నెమ్మదిగా ఊపందుకుంది. తన మొడ్డని బాగా బయటకు లాగి లాగి లోపలికి దోపుతున్నాడు. కోమల నాయుడు   సళ్ళని పట్టుకొని బలంగా పిసుకుతూ కింద నడుము ఊపుతూ గుభీ గుభీమని గుద్దుతున్నాడు.  బాబు నాయుడు  ఒకొక్క తోపు కోమల నాయుడు   జీ స్పాటుకు తగులుతోంది. అలా తగిలినప్పుడల్లా ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోతోంది. ఒక్కో పోటు కోమల నాయుడు  కు సెర్విక్స్ తగులుతూ ఉంది. సమ్మగా పోటు మీద పోటు మీద మనసుకు ఎంతో హాయిగా ఉంది. కోమల నాయుడు   తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి  బాబు నాయుడు  కు ఎదురొత్తులు ఇస్తోంది.  బాబు నాయుడు  ఇంకా దెంగుతూనే ఉన్నాడు..పదిహేను నిముషాలు అయింది.  బాబు నాయుడు  వొంటికి చెమటలు పడుతున్నాయి..కాని తన గుద్దుడులో వేఘం తగ్గలేదు. ఇంత వయసు ఉన్నా తన మామగారిలోని స్టామినా చూసి ఆశ్చర్యపోయింది కోమల.మధ్యలొ అప్పుడప్పుడు కోమల మీదకి వంగి పెదవుల మీద ముద్దు పెడుతూ..సళ్ళని చీకుతున్నాడు.
20 నిమిషాలు కాగానే  బాబు నాయుడు  తన కోడలి చంకల్లో చేతులు దూర్చి కోమల నాయుడు  ని బలంగా వాటేసుకొని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు..తన మొడ్డని కోమల నాయుడు   పూకులో గట్టిగా అణిచిపెట్టి సర్రు సర్రున తన వెచ్చని వీర్యాన్ని కోమల నాయుడు   పూకు మడతల్లో కార్చేసాడు. వెచ్చగా, నులివెచ్చగా  బాబు నాయుడు  రసం కోమల నాయుడు   బుజ్జిముండ అట్టడగున పడుతుంటే లొపల సమ్మగా ఉంది కోమల నాయుడు  కి. అలా తన మొడ్డ రసాలని కోమల నాయుడు   పొత్తికడుపు నిండా నింపేసి కోమల మీద పడుకుండిపోయాడు  బాబు నాయుడు . తన చేతి వేళ్ళు  బాబు నాయుడు  జుట్టులోకి దూర్చి ప్రేమగా తన ఎద కేసి హత్తుకుంది. నెమ్మదిగా  బాబు నాయుడు  కోమల నాయుడు   మీద నుంచి లేచాడు.  బాబు నాయుడు  మొడ్ద పాలలో ముంచి తీసినట్టు వుంది. మొడ్డ చుట్టూ తెల్లగా జిగటగా ఇద్దరి రసాల సమ్మేళణం అంటుకొని వుంది.కోమల టేబుల్ మీద నుంచి లేచి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని  బాబు నాయుడు  మొడ్డని నోట్లోకి తీసుకొని చీకడం మొదలుపెట్టింది. ఆ రసాలని మొత్తం నాకేసింది. కోమల నాయుడు  ని పైకి లేపుతూ "ధ్యాంక్స్ కొడలా..ఇన్నాళ్ళకి నా కోరిక తీరింది" అంటూ కోమల నాయుడు  ని ఇంకోసారి గట్టిగా కౌగిలించుకొని తన లుంగీ కట్టుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు  బాబు నాయుడు . కోమల శరీరం ఇప్పటిదాకా దొరికిన సుఖానికి గాల్లో తేలిపోతోంది. తన పూకులోంచి కారుతున్న రసాలని వేళ్ళతో తీసుకొని ప్రియంగా నాకుతూ అట్లానే నగ్నంగా తన బట్టలు తీసుకొని కిచెన్ లోంచి బయటకు వచ్చి ఇంకోసారి స్నానం చెయ్యటానికి తన గది లోకి వెళ్ళింది .