About

Searching...

నాన్ స్టాప్ బస్సులో ఇద్దరు నాన్ స్టాప్ గా దెంగారు

February 14, 2016
కవిత న స్టోరీ తెలుగు లో చెప్తాను నేను అందంగా ఉంటాను లైక్ నోట్ బాద్ అబ్బయ్యిలు నన్ను చూడటంకి ఇష్ట పడతారు నాకు సెక్స్ కోరికలు చాలా ఎక్కువ కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు బూట్ న లైఫ్ ఏ మద్యల ఆ సీన్ జర్గింది,మాది వరంగల్ మా పేరెంట్స్ కు ఒక్కతే అమ్మయ్యి ని వీక్లీ వన్స్ వెళ్ళి వస్తు ఉంటాను ఔుగ్ 2 కు వరంగల్ కు బయలుదేరాను ఈవెనింగ్ బస్ ఎక్కాను బస్ చాలా ఫుల్ గా ఉంది ఏమీ చేయాలి నిలబడి ఉన్నాను అందరు కూడా నన్ను రాసు కుంటూ లోపలికి వెళ్తున్నారు నాకేమో ఎక్కడో ఏదో అవుతుంది అంత మంది అబ్బయ్యిల మధ్యలో  నేను నిలబడి ఉన్నాను ఎవరో నన్ను వెనుకనుండి దగ్గరగా  నన్ను తకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది.

నాన్‌స్టాప్ బస్ ఎక్కాను టికెట్స్ తీసుకోవడం అయ్యీపోగానే లైట్ తీసివేశారు ఇంకేముంది  నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకు సులువుగా ఉంది నాకు ఏమో టెన్షన్ ఎక్కడ కమిట్ అవుతనో ఏమో అని కర్మ గాలి వెళ్ళేటప్పుడు సారి కట్టుకున్నాను బస్ వెళ్తూ ఉంది నా పక్కన ఒక అంకల్ ఉన్నాడు ఇంకో పక్కన ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. ఇంతకు నా వయస్సు  చెప్పలేదు కదు ,
నా ఏజ్ 23, అంకల్ నాకు సపోర్ట్ గా మాటలడుతున్నాడు ఏ అమ్మాయి  కొద్దిగా దూరం నిలబాడవచ్చు కదా అని అంటూ ఉన్నాడు కానీ ఎవరు వినడం లేదు నాకు తెలిసిపోయింది అంకల్ నన్ను ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అని వెనక ల ఉన్న వాడు నేను ఎక్కడ చెయ్యి పెట్టనో న పక్కన పెట్టి కొద్ది కొద్ది గా ఆనిస్తున్నాడు నాకు టెన్షన్ ఎక్కువ ముందే చుట్టూ అబ్బయ్యిలు ఏమీ చేయాలి అర్దం కాలేదు సరే లే ఏది అయ్యీతే ఆది అవుతాని అని చెప్పి నిలబడి ఉన్నాను ముందు నిలబడిన అంకల్ కళ్ళు నొప్పిగా ఉన్నయ్యి అని బస్ లో కింద కూర్చున్నాడు అర్దం కాలేదు ఇలాగా కూడా కూర్చుంటార అని సరే లే అనుకున్నాను అతను అలా కూర్చొని కొనచం గా న సైడ్ వారీగాడు సరే లే అంకల్ కదా అని నేను కూడా ఏమీ అనలేదు న వెనక నుంచి వాడు పని స్టార్ట్ చేశాడు వాడి చేతితో న వీపు ప్య్యిన లైట్ గా రాస్తున్నాడు నాకు అర్దం కావడం లేదు నాకు ఉన్న టెన్షన్ కు వీడు ఏమీ చేస్తడో అని మీలిగా చేతిని రాస్తూ ఉన్నాడు అందరినీ చూసుకుంటూ న డాగర నుంచి ఎటువంటి రేకటీఓం లేదు కానీ లోపల కొంచం హ్యాపీ గానే ఉంది అలా చెయ్యి ఆదిస్తూ కిందకు వచ్చాడు న నడుము దగ్గర చెయై వేశాడు న గుండె ఆగిపొయ్యింతహ పని అయ్యింది ఇంత డాయారాం ఏంటి రా

నీకు అని అనుకుంటున్న వాడి పని లో వాడు ఉన్నాడు సరే లే ఒక వాయ్పు నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్న వాడు ఎంత తెలివి మంతుడు అంటే అందరినీ చూస్తున్నాడు నన్ను మాత్రం చూడటం లేదు నాతో ఆదుకుంటున్నాడు అలా నడుము పైన చేయవేసి కొద్ది కొద్ది గా చేతిని తిప్పుతున్నాడు ఎందుకో స్వర్గం అంటే ఇదే నేమో అనుకున్నౌు అలా చేస్తూ న పిర్రాల పైన వేశాడు ఆది ఏదో తబలా లాగా చెక్ చేసుకుంటున్నాడు నాకు అర్దం అయ్యింది ఇవాళ న ప్‌ని అయ్యీపొయ్యిన్‌జ్డి అని ఇంత లో పెద్ద షాక్ కింద కూర్చున్న అంకల్ మెల్లగా అతని చెయ్యి న తోడల పైన వేశాడు ఆది కూడా లోపల నుంచి ఒక్క సారి బయం వేసింది ఏంటి వీడు కూడా ఆదుకుంటద ఇప్పుడు అని తోడల మీద చెయ్యివేసి రాస్తున్నాడు ఒక్కసారి గా అతని చెయ్యి తీసి వేశాను అతను నా వైపు  చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీద నుంచి వేశాడు వాడి ఇంటెన్సీఒం అర్దం అయ్యింది కానీ ఒకే సారి ఇద్దరు ఆ టెన్షన్ నేను తట్టుకోలేను రా బాబు  ముందే ఆకలి మీద ఉన్నాను సెక్స్ అంటే వెంక ఉన్న వాడు నా పిర్రలు ను ఆదుము తున్నాడు నాకు చాలా హ్యాపీ గా ఉంది కానీ ఆ పిర్రాలు ఏమీ నొక్కుతవ్ ర్ అముందు ఉన్నవి వాటి సంగతి చూడరదూరా అని  వాడి లోకం లో వాడు ఉన్నాడు అంకల్ కూడా చెప్తే వినే లాగా లేడు అతను కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్ గా పని చేస్తున్నాడు బయట నుంచి చేయి వేసి న తోడలమీద అటు ఇటు గా రాస్తున్నాడు ఎందుకో టెన్షన్ తట్టుకోలేక అతని చెయ్యిని పట్టుకున్నాను అంతే ఇంకా దొరికిపోయాను ఇప్పుడు డ్రాయర్ లోపల నుంచి చేయి వేశాడు వాడి చేయి చల్లగా ఉంది న తోడల పైన ఏదో పాకు తున్నట్లుగా ఉంది అలా రాస్తూ ఒక్క సారి గా న పూకు దగ్గరకు వచ్హాడు అయ్యీపొయ్యింది న పని ఒక్కసారిగా వాంట్లో వంకు పుట్టింది కానీ చాలా హయ్యిగా ఉంది అలా న పూకు పైన చేతిని తిప్పుతున్నాడు నాకు ఇంకా ఏదో కావాలి అని అనిపిస్తుంది వాడు నా వెనకాల ఉన్నవాడు కొంచం బయం బయం గా వాడి పని చేసుకుంటున్నాడు సరే లే వాడికి కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ చేద్దాం అని

చెప్పి న కొంగు ను వాడు పైన వేశాను వాడి చెయ్యి కనపడకుండా అప్పుడు మీలిగా న నడుము పైన నుంచి న సన్‌ల మీద కు చెయ్యిఈ జరిపాడు అక్కడ వాడు న ఒక్కాఓ సన్నులను మెల్లగా రుద్దు తున్నాడు చాలా హయ్యిగా ఉంది కింద ఉన్నావా డు వాడి చేతి ని న పూకు మీద ఆదిస్తున్నాడు నాకు ఉన్న టెన్షన్ కు ఏమీ చేస్తున్నానో అర్దం కావడం లేదు రోండు పను లు అవుతున్నయ్యి కింద మీద ఒక అమ్మయ్యి కి ఇంత కన్నా ఏమీ కావాలి కొద్దిగా కళ్ళు వెడల్పు చేశాను అంతే వాడు తన వెళుతో న పూకు లోకి నూకడు అంతే న పి ప్రాణాలు పైన్ పొయ్యినట్లు అనిపించింది మొత్హాం గా తడి తడి అయ్యింది వాడు మెల్లి మెల్లి గా లోపల్కి బాటకు చేస్తున్నాడు స్వర్గం లో తేలుతున్నట్లు అనిపించింది సరే లే కింద ఎలాగో అనుబవిస్తున్నాం కదా అని మీద కూడా వాడి చెయ్యిని పట్టుకొని న కొంగును కొద్దిగా అడ్డం పీటీఈ న జ్యాకెట్ హుక్స్ తీశాను అంతే వాడు ఇంకా పండగ చేసుకుంటునాడు న రోండు సన్నులను పిసుకుతున్నాడు వాడి కి న బ్రా అడ్డం వస్తుంది కానీ న బ్రా ను విప్పాలేను కదా వెంకల ఉన్న వాడు న చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని మెల్లిగా అతని మొద్ద దగ్గ్రా పెట్టుకున్నాడు అబ్బో వీడు ఇంకా ఫాస్ట్ లాగా ఉంది అనుకోని నేను కూడా వాడి మొద్ద ప్య్యినుంచి చెయ్యి పెట్టి రాస్తున్నాను అంత లో వాడు తన సిప్ తీసి అతని మొద్దను బయటకు పెట్టాడు అంతే ఆది చూసి పాట్ట్‌కొని షాక్ ఏంటి ర ఒక రాదు పాట్తకున్నట్లు అనిపించింది కింద ఉన్నవాడు న టెన్షన్ ఎక్కౌవ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఏదో కావాలి అని అనిపిస్తుంది కానీ ఏమీ చేయలేము వాడు మాతరం రోండు వెళ్లు పెట్టి ఇంకో వేలు కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు నేను ఏమో చేస్తున్న వాడికి అర్దం కాదు తీసివేద్దాం అంటే తీయాలానిపించడం లేదు వాడు వినేల లేడు సరే లే అని ఊరుకున్నాను ఒక చేతిలో మొడ్డను పట్టుకొని అడిస్తున్నాడు వాడు నా సన్నులను ఆడిస్తున్నాడు ఒకడు నా పూకు తో ఆదుకుంటున్నాడు ముగ్గురం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం న వెనక ఉన్న వాడు సన్నుల తో ఆడుకోవడం అయ్యీపొయ్యింది ఇంకా ముందు కు వద్దాం అని చూస్తున్నాడు మెల్లి గా న నడుము మీద నుంచి చీయి కిందకు దించుతున్నాడు మెల్లి గా కిందకు వచ్చాడు అంతే వాడు కినాడ ఉన్నవాడు షాక్ ఇద్దరి చేతులు ఒక్క దగ్గర ఉన్నయ్యి సడన్ గా ఇద్దరు చేతులు తీసి వేశారు ఒకరిని ఓఆకరు చూసుకున్నారు కింద కూర్చోన్నుడు నిలబడ్డాడు వెంక నిలబడిన వాడు దూరం జరిగాడు అప్పుడు చూడాలి నబ డా నన్ను మాదయలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నాకు నరకం కనిపిస్తింది నాకు టెన్షన్ పెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దూరం నాకు దాని తరు వాత ఒక సీట్ ఇచ్చింది ఆమె పక్కన కూర్చున్నాను మళ్లీ వాళ్ళు ఇద్దరు నన్ను చూడటం కూడా లేదు అంతే లేరె పని అయ్యీపొయ్యింది