ఆంటీలను దెంగడంలో ఆ కిక్కే వేరబ్బ - Part 2 సమాప్తం

వాడు సున్నితంగా ఆమె స్థనం పక్క భాగాన్ని నిమరసాగాడు. వాడి నిమురుడుకి నరాలు తెగిపోయేట్టు ఉన్నాయి ఆమెకి. ఇలా నిమిరే బదులు, త్వరగా పిసికితే బా...

ఆంటీలను దెంగడంలో ఆ కిక్కే వేరబ్బ Part 1

 రైతు బజార్ లో కూరగాయలు కొంటున్న నాగవేణి, తననూ ఎవరో తదేకంగా చూస్తున్నారనిపించి, అటూ ఇటూ గమనించింది. ఆమె అనుమానం నిజమే. ఒక పదిహేడూ,పద్దెనిమి...

ఫ్యామిలీని మొత్తం నాకేసాను Part 3 సమాప్తం

నా వైపు తిరిగి " నువ్వు చాల ఫాస్ట్ అనుకున్నాను....." అంది. అర్ధం కానట్టుగా చూసాను తన వైపు. " పప్పుసుద్ద...." అంది మల్ల...

ఫ్యామిలీని మొత్తం నాకేసాను Part 2

చివాల్న లేచాడు. పిట్ట పర్లేదు నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఫాస్ట్ గానే ఉంది. తొందరలోనే కలలో చేసింది రేాల్గా కూడా వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది . నే...

నీ మావయ్య దెంగుడు చాలకే నీతో ఇలా దూల తీర్చుకుంటున్నాను రా

 ఊ ఇంక నీ మొగుడు రేపటివరకూ లెగడు నువ్వు కగారు పడవలసిన అవసరం లేదు అన్నాను అత్తయ్య తో చంపేశావుకదరా నేను ఇందాకడ చాలా బయపడ్డాను తెలుసా అంది సరే...

ఫ్యామిలీని మొత్తం నాకేసాను Part 1

హాయ్.. నా పేరు ప్రేమ్... నేను రూమ్ కోసం వెతుక్కుంటూ అకరుకి ఒక దగ్గర టూలెట్ బోర్డు చూసి హమ్మయ్య అనుకున్న ..బెంగుళూరు వొచి 3 డేస్ అయిన కూడా ర...

పూకు పూకు రాసుకుంటే సమ్మగా ఉంటుందంట

మనింటిలో ఎందుకండీ అతన్ని హోటల్ లో ఉండమనచ్చుగా, ఇంట్లో పెళ్లికి ఎదిగిన ఆడపిల్ల ఉంది, పైగా ఇద్దరం ఆడవాళ్ళమే ఇంట్లో,…..ఆయన మాతో.......బాగుండదే...

పూకులో దూరిస్తేనే లవ్ చేయడమని నీకెవరు చెప్పారు

మహిమ  ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళి తలుపు తీసింది. మనోహర్  నవ్వుతూ ఆమెని చూస్తున్నాడు. చుట్టూ ఎవరైనా చూస్తారన్న స్పృహ కూడా లేకుండా మనో...

మొత్తం కథలు