తొడల దగ్గర పట్టుకుని అమాంతం పైకి లేపాడు

గూట్లే అండర్ వేర్ తీసేసాడు. ప్ర్రియ ని తొడల దగ్గర పట్టుకుని అమాంతం పైకి లేపాడు. కంగారు పడి ప్రియ ఒక్క కేక పెట్టింది. అలా ఒక్క నిమిషం గాల్లో...

జ్యోతిలక్ష్మి జ్యోతిలక్ష్మి

ఈ మగాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో అర్ధం కాదు..’ అంటూ చిరాకు గా కసురుకుంటూ జ్యొతిలక్శ్మి  తన హాస్తెల్ రోమ్ లొ కి వచింది.. ‘ఎం అయిందె మళ్ళి నీకు... ఎ...

నా కళ్ళలోనూ ఉద్దీపం అవుతున్న కోరిక అతనికి తెలిసిపోతోంది

అప్పటికి నాకు 25యేళ్ళు . ఆ సరికే 36 అంగుళాలను టచ్ చేస్తోంది నా జాకెట్! దాంతొ కుర్రాళ్ళ చూపులన్నీ కూడా నా మీదే ఉండేవి! ఇంతకూ నా పేరు చెప్పలే...

అసలు 10th క్లాసు అమ్మాయికి ఉండాల్సిన సైజు కాదే వాటివి

అలా ఎంత సేపు పడుకున్నానో తెలీదు .. కాసేపటికి మెలకువ వచ్చింది. లేచి చూస్తే చరిత కూడా దీవాన్ పైనే నా పక్కనే కూర్చుని వుంది. అంతకు ముందు తన fa...

ఎంటిరా చూసెది దెంగుతున్నవు గా సరి పొవటం లేదా

శ్రీజా తన పూకు లొ అల్లుడు కార్చిన రసాన్ని ఒక్కొ బొట్టు వదులుతు చివరకు శ్రీజా పూకు విచ్చుకుంటు ముడుచుకుంటు నిమ్మదించింది.. ‘ఇక లెగువు.. పని ...

కుమారి 24F పూకు లొ వేలు దుర్చటాని కి ప్రయత్నిస్తున్నా

 ఇద్దరు కలసి స్నానం చేసి.. భొజనానికి కుర్చున్నరు.. కుమారి తరుణ్  కి వడ్డీచింది.. ‘అత్త .. ఈరొజు నేను నీ వొళ్ళొ కుర్చొని తింటాను..’ అన్నడూ.....

అత్త మావయ్యలు దెంగులాడుకుంటున్నారు చూద్దామ్మ

 వీణా అప్పుడే స్తానం చేసినట్టు ఉంది లైట్ గులభి రంగు మీద తెల్ల పువ్వులు ఉన్నా నైటీ వేసుకుని డెసింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుంచుని ఫౌడర్ రాసుకుంటుంది ...

అక్క డున్నంత కలం వీలయినప్పుడల్లా దెంగాను

ఆవిడాకూర్చున్నాముకాస్తదూరంవెళ్ళినతర్వాతబాబాయిముందుకు జరిగికూర్చున్నాడు నేనుకాసేపటికి నిద్రపట్టినా తల ఆవిడబుజం పై పడింది ఆవిడ ఏమిమాటలాడలేదు ...

మద్యాహ్నం మామయ్య బయటకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ వేసుకున్నాము

మా మావయ్య కొద్దిగా అమాయకుడు, అత్త వయస్సు షుమారు ముప్పయి వుంటది వాళ్ళకు పిల్లలు కలగ లేదు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సౌకర్యముగా వుంటదని మేము ఎక్కువగా అ...

మొత్తం కథలు