Searching...
రియల్ స్టొరీ హైవే పక్కన కన్నెపిల్లను దారి దోపిడీ చేసి దెంగారు. ఈరోజు రాత్రి 7.00 గంటలకు (22జూన్2017)

నీ పెళ్లాన్ని నాకివ్వు నేనుపగలదీస్తాను పూకు పచ్చడి చేస్తాను (రెండవ భాగం Part 2 )

November 14, 2015

“ఆ తర్వాత జ్యోతిలక్ష్మి రంగారెడ్డి మీదకెక్కి తిరగేసి కొట్టింది.సళ్లు చిన్నవయినా ఆ పిర్రలు గుమ్మడికాయల్లా

ఉన్నాయి.కసెక్కిపోఇంది నాకు.ఆ పిర్రల మధ్య నాది తోసేద్దామనిపించింది”.

ఆయన నన్ను గట్టిగా

కౌగలించుకున్నారు.నాలో ఆయన మరింత గట్టిపడడం స్పష్టం గా తెలుస్తోంది. ఆయనకి జ్యోతిలక్ష్మి ని చెయ్యాలని

దాని పిర్రలని నలపాలని పిచ్చ గా ఉంది.నాకు రంగారెడ్డి చేత చేయించుకోవాలని …కింద చెరువైపోతోంది.

ఆయన గారు తనకు జ్యోతిలక్ష్మి మీద ఉన్న కసిని నామీద చూపిస్తున్నారు.నేను రంగారెడ్డి ని ఊహించుకుని

ఆయన్ని నలిపేస్తున్నాను.ఇద్దరిదీ దొంగాటే.నాలో నేనే నవ్వుకుని

“నేనెక్కి చేస్తా దిగండి” అన్నాను.ఆయన దిగారు.నేను మీదెక్కి ఆయన్ని తగిలించుకున్నాను.సర్రున లోపలికి దిగి

పోయింది.ఒంగున్నానేమో నా సళ్లు ఆయన ముఖం మీదకి ఒంగాయి.వాటిని ఆయన అందుకున్నారు.నేను

ఆగకుండా వూపేస్తూ

“అంత కసెక్కితే జ్యోతిలక్ష్మి పిర్రల మధ్య తోసెయ్యలేకపోయారా?”అన్నాను.దాంతో మా గురువుగారు నాలో

మరికాస్త పొడుగయినట్లు అనిపించారు.

“అలాగే తోస్తాను, మరి రంగారెడ్డికి నిన్ను చెయ్యాలని ఉందట చేయించుకుంటావా?”

నా చనుగుత్తులు పిసికేస్తూ కింద నుంచి నడుం యెగరేస్తూ అన్నారాయన.

“ఆ!అలాగే తీసుకురా ఒకేసారి నీచేత కింద దింపించుకుంటూ,ఆ గురువు చేత సళ్లు పిసికించుకుంటాను. ఆ తర్వాత

ఆ గురువుగారి రోకలిని నువ్వే దింపి ఈ పువ్వు ని పచ్చడయ్యేలా చేయించు”

థప్!! థప్!! వూపేస్తూ అందామనుకున్న ఈ మాటలని మనసులోనే మింగేసాను.

“నీ పెళ్లాన్ని నాకివ్వు ,నేను…..పగలదీస్తాను,పూ….పచ్చడి చేస్తాను అనడిగాడా?” వూపుతూ ఈ ప్రశ్న మాత్రం

అడిగాను.

“అడిగాడు. వాళ్ల పనయిపోయినా కూడా జ్యోతిలక్ష్మిని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయి రంగారెడ్డి కి దొరికి పోయాను.ముందు

సిగ్గుపడ్డాడు,క్షమించమన్నాడు,మాటలు మరచిపోతున్నాడు. ఫరవాలేదని నేను నవ్వేసరికి ” నాకు పద్మావతిని

చెయ్యాలని ఉంది.అలాగే జ్యోతిలక్ష్మిని చెయ్యాలని నీకూ ఉండొచ్చు, తనని ఒప్పిస్తాను వాయించుకో !!”

అన్నాడు….”నడుం యెగరేస్తూ మావారు చెప్పిన మాటలకు నాకు ఉద్రేకం ఆగలేదు,లావా ఎగజిమ్ముతోంది !!!

కళ్లు మూసుకుంటే రంగారెడ్డి గూటం నా రెమ్మల మధ్య దింపుకున్నట్లుంది !!!.

“నేను ఆపకున్నా కింద నుంచి ఇంత ఎదురు కొడుతున్నారంటే నాది విడదీసి రంగారెడ్డి దుంప దూర్చేసి

నువ్వు జ్యోతిలక్ష్మి పిర్రల మధ్యలో తోస్తున్నట్లు గా అనుకుంటున్నావేమో!!!!!”

మూలుగుతూ అంటూ నేను కూడ ఊగిపొతున్నాను.

ఆయనగారు కూడ చివరికొచ్చేసినట్లున్నారు”అవును,పగల్దీసి పెడతాను జ్యోతిలక్ష్మికి ”

అంటూ చితికిపోయారు.. కొన్ని సెకన్లలోనే నేనూ వదిలేసాను.

పది నిమిషాల తర్వాత బాత్రూం కి వెళ్లొచ్చి పక్కపక్కనే పడుకున్నాం.బోసిమొలలతో పెనవేసుకున్నతర్వాత

మెల్లిగా నేనడిగాను

“ఇంతకీ మధ్యాహ్నహ్నం జ్యోతిలక్ష్మి కి తోసే వచ్చారా????”

“లేదు నువ్వు ఒప్పుకుంటావో లేదో తెలీకుండా జ్యోతిలక్ష్మిని ఎలా వాయించనూ ?,అప్పటికీ

రంగారెడ్డి దానికీ దీనికీ సంబంధం లేదు.కావాలంటే చెప్పు జ్యోతిలక్ష్మిని పది నిమిషాల్లో

ఒప్పిస్తాను.నీ ఉద్రేకం తీర్చుకునే వెళ్లు అన్నాడు.నేనే వద్దన్నాను”.
” ఏం ,ఎందుకని ??” అడిగాను నేను.

“నువ్వు రంగారెడ్డి చేత చేయించుకోడానికి ఊc అను,రేపీపాటికి నీకు రంగారెడ్డి తో

కార్యం,నాకూ జ్యోతిలక్ష్మికీ శోభనం” నా సళ్లు నొక్కుతూ అన్నారాయన.

నా సళ్లు

జలదరించాయి.మనసు తీయగా మూలిగింది. అయినా తమాయించుకున్నాను.

” మీ సరదా పాడుచేయడం ఇష్టం లేక నేనిందాకట్నుంచీ మీకు సహకరిస్తూ వచ్చాను.

జ్యోతిలక్ష్మి పిర్రలు చూసి ఆమెకోసం నామీద రంగారెడ్డి ని ఎక్కిస్తారు.ఆ తర్వాత మరొక

దాని నడుం బాగుందని ఆమె మొగుడిని మీరే తీసుకొచ్చి దింపుతారు.ఇలా మనం

జంటలు మార్చుకుంటూ పోతే చివరికి రేపు పిల్లలు పుడితే ఎవడి దెబ్బ కారణం

అని చెప్పను,ఎవరి విత్తనమని చెప్పను.ఈ వేళున్న వేడి రేపు మీకుండదు.మీ

మగాళ్లు తప్పు చెయ్యవచ్చు.రేపు మీరే నన్ను లంజా!! అనగలరు.సో, ఆ టాపిక్ వదిలెయ్యండి.

మీ స్నేహం మీరు నడుపుకోండి” మావారికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలాను. ఆయన

నీరుకారిపోయారు.

“ఆ మర్నాడే జ్యోతిలక్ష్మి దగ్గరకెళ్లి రంగారెడ్డి లేకుండా చూసి “హితబోధ”

చేసి వచ్చాను.
ఇది జరిగిన నెలకి మావారు ఆఫీసు పని మీద క్యాంపుకెళ్లారు.ఆ రోజుకికానీ నాకు

రంగారెడ్డి కి ఫొన్ చెయ్యడానికి కుదరలేదు.పనుందని చెప్పగానే గురుడు సాయంత్రం

ట్రిమ్ము గా దిగిపోయాడు.నామీద ఆశ చావలేదని ఆయనగారు గుమ్మం లో అడుగెట్టగానే

తెలిసిపోయింది.యీ సారి గురువుగారు బుధ్దిమంతుడి ఫోజులు పెట్టలేదు.గోపాలకృష్ణుడి

లాగానే వచ్చాడు.వస్తూనే…”కులాసాగా ఉన్నావా పద్మా”అనడిగాడు.అతని

ఏకవచనం నేను గ్రహించాను.అయితే తొడల మధ్య తిమ్మిరి అంతకు చాలాసేపు

ముందునుంచే తొలిచేస్తుండడం వల్ల మాట్లాడలేదు.అన్నీ విప్పుకుని బారజాపుకుని

అతనితో రెడీ అయి పిలిచినా కూడా రంకు వ్యవహారాలు కొత్త కావడం వల్ల

నా కాళ్లల్లో వణుకు ప్రారంభమయింది.

నా లోనెక్ జాకెట్,తెల్లచీర,మల్లెపూలు,వొంగుంటే కనిపించే నా చనుగుత్తులు …

రా నన్ను చిత్తుగా చెయ్యి ….అన్నట్లున్నా,ఆ మాటలు ఎలా చెప్పాలో తెలియక

“రండి ,కూర్చోండి” అని గొణిగాను.

మధ్యాహ్నమే అతనికోసం చేసిన స్వీటు ప్లేటు,మంచినీళ్లు అందించి నా “హెడ్ లైట్స్”

లో ఒకటి ప్రదర్శించాను.గురువు గారు రెప్పవేయకుండా చూసాడు.కానీ కాస్త

తటపటాయింపులో పడ్డాడు.నేనిచ్చిన వార్నింగ్ మావారు రంగారెడ్డి తో చెప్పిఉంటాడు.

అందుకే ప్రొసీడ్ అవలేకపోతున్నాడేమో.

” రా తొడలు తడిసిపోతున్నాయి” అని నేను అనలేను కదా!!. మావారి తర్వాత నా

మొల చూడబోయే మొదటి మగాడు.నా సిగ్గు నాది.

“ఆయన క్యాంపుకెళ్లారు కదా. బోర్ కొట్టి ఫోన్ చేసాను” యేదో మాట్లాడాలి కదా ?

తడబడుతూనే “యేదయినా సినిమాకెళ్తే?”అన్నాను,అతనికెదురుగా కూర్చుంటూ.

అతడు నన్ను ఎంతో ఆకలిగా చూస్తున్నాడు.నా జాకెట్ మీదే అతని చూపులు.

అవంటే అతనికెంత మోజో మావారే చెప్పారుగా !.

“తప్పకుండా వెల్దాం . అయితే మీరు నా కోరిక ఒకటి తీర్చాలి.” నా సళ్ల

మధ్య లోయలోకి చూస్తూ అన్నాడతను. నేను పవిట సర్దలేదు. పిసికించుకోడానికి

పిలిచి ఇక ముంతలెందుకు దాచడం. అయితే యేమిటితని కోరిక? చేస్తానని డైరెక్ట్ గా

అడిగేస్తాడా??!!! నా తొడల మధ్యకి రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంది. నా చూపు అతని తొడల

మధ్య లో తిరుగుతోంది.

“ఏమిటదీ ??” పెదాలు తడి చేసుకుంటూ మెల్లిగా అడిగాను. …….

అతను నవ్వి చేతిలో ప్యాకెట్ తెరిచాడు. “ఇవి ఫారిన్ బ్రాలు,వేసుకుంటే చాల సౌకర్యం గా ఉంటుంది.”

అంటూ ఒక బ్రా తీసి పట్టుకుని దొప్పల్లో చేతులేసి తడిమాడు.

నేను ఆ బ్రా వేసుకుంటే ఆ వెచ్చదనం నా సళ్లల్లో ఇంకొచ్చు.నా సళ్లు బిగుసుకున్నాయి.పైకి మాత్రం

“నా సైజు కాదేమో” సన్నగానే నసిగాను. నా గొంతులో ఏ అభ్యంతరమూ లేదు.

“సైజుతో పనిలేదు. సాగుతాయివి. నిజానికి నువ్వేమీ అనుకోనంటే, నీకసలు బ్రా అక్కర్లేదు.నీ వాటి అంత

నిఖ్కచ్చిగా నిలబడేవి నేను చూడలేదు ఇంతవరకు” నవ్వేడు క్రృష్ణుడిలా.

ఆ మాటలకి నా రొమ్ములు బిరుసెక్కాయి.మొనల మీద దురద పుట్టింది.”అంటే మీ స్నేహితుల పెళ్లాల

సళ్ల కొలతలు ,బిగువులూ చూస్తుంటారా మీరు? ” అన్నాను. నాలో తిమ్మిరి కొంత తెగువ తెచ్చింది.

“క్షమించు పద్మా!!, అందరివీ కాదు నీవే, కళ్లు మూసినా తెరచినా అవే కనబడుతున్నాయి!!! నువ్వేమనుకున్నా సరే….”అన్నాడు లేచి బ్రాసరీ తో నాదగ్గరికొస్తూ….

నా గుండెలు గుబగుబలాడాయి.యీ క్షణం కోసం చాలా కాలం యెదురు చూసాను.

“ప్లీజ్, వేసుకో పద్మా! నా దగ్గరకొచ్చి భుజం తట్టేడు. శరీరం లోని రక్తం…..అంతా భుజం లోకి ,

అతని స్పర్ష కేసి పరుగు… నేను తలొంచుకున్నాను.అతడి చేయి నా భుజం మీద నుంచి జారి నా సళ్ల మధ్య లోయ

మీదకి చేరింది.వుబ్బుల మీద అరచేత్తో పాముతూ… “ఇవింకా పొంగుతాయి,ప్లీజ్ బ్రా వేసుకు రా” అంటూ

ఒక రొమ్ముని గుప్పిటతో వొత్తాడు. శరీరంలో అణువణువూ అతనికోసం కాలిపోతుంటే ఇంక దాగుడుమూతలెందుకూ?

“అతడి చేతులమీద చేతులు వేసి నొక్కించుకుంటూ మెల్లిగా అడిగాను”యెంత వీటిని

నొక్కాలనిపిస్తే మాత్రం మా ఆయనతో నీ పెళ్లాన్ని వాయిస్తాను మాట్లాడు అని కబురెట్టడామేనా??”

అన్నాను చిలిపిగా. తర్వాత దగ్గరగా జరిగాను. అతను మరింత దగ్గరగా జరిగాడు. ఇన్నాళ్లు

కలలు కన్న అతని ఆయుధం నా తొడల మధ్య చీర మీద నుంచే గట్టిగా తగులుతోంది.

“మరేం చేయను…నీకోసం మా ఆవిడని మీ ఆయనకిద్దామనుకున్నాను.దాన్ని బట్టి నువ్వంటే

నాకెంత పిచ్చో అర్ధంచేసుకో!!” ఆ మాటలంటూ అతను నా భుజాలచుట్టూ చేతులు వేసి గట్టిగా కౌగలించుకుని

మెడ వొంపు లో ముద్దు పెట్టాడు….

“ఏయ్!! వీధి తలుపు!!”

“లోపలికొస్తూనే గడియ వేసాను.యీ వేళ నిన్ను రేప్ చేసయినా వెళ్లేవాడిని”.

“రేప్ యెందుకూ!? నీ కోసం, దీని కోసం, నా బుజ్జిది యెలా కాలిపొతుందో!!” అంటూ ప్యాంట్ జిప్ తీసి అతన్ని అందుకున్నాను.నా చేతిలొ ఇమడడం లేదు.
“అంత కాలిపోతుంటే సీతారం అడిగితే యెందుకు తిట్టావ్ ? పబ్లిక్ గానే నిన్ను వాయించుకునే వాణ్ని కదా?”

కసి గా జాకెట్టు మీద నుంచే నా గుత్తులు నొక్కేస్తూ అడిగాడు.

“సీతారాం ఒప్పుకున్నది జ్యోతిలక్ష్మిని చెయ్యాలనే వ్యామొహంతో.లక్ష్మిని నాలుగు రోజులు వాయించిన తర్వాత

ఇల్లు ,పెళ్లాం గుర్తుకొచ్చి పెళ్లాం …శీలం…అంటూ యేడుస్తాడు.ఆ తర్వాత నన్నూ హింసిస్తాడు.అంచేత ఆయనగారి

శీలం యేడుపు లేకుండా ఆయనగారు క్యాంపుకెళ్లినప్పుడల్లా ఇదిగో యీ గూటం దిగేసి వెల్లిపో.నీ సొంత

పెళ్లాంలా వాడుకో.దీనివల్ల నీ పెళ్లాన్ని మరొకడికివ్వక్కర్లేదుగా?”అన్నాను.

నా మాటతో పూర్తి గా బ్రహ్మానంద పడ్డాడు.తన పెళ్లాం బిళ్ల చెరపక్కర్లేకుండా తనకి కావాల్సిన బిళ్ల దొరికిందని

ఆనందం. జాకెట్ ఎప్పుడు విప్పేసాడో నాకే తెలీదు.

పూర్ణకుంభాల్లా ఉన్న నాసళ్లని పిచ్చోడిలా నలిపేయడం….ముద్దులు పెట్టడం…నిప్పల్స్ కొరకడం చేస్తున్నాడు.నా

భుజం పైకెత్తి ఉదయమే గీసిన చంకలు నాకెయ్యడం ….ఇన్నాళ్ల వ్యామోహాన్ని ఆబగా తీర్చుకుంటున్నాడు.నేను

కూడ బోరవిరిచి అతను చే సే పనుల్లోని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను.

“యీ వారం అంతా జ్యోతిలక్ష్మికి యేదో వంకచెప్పి బట్టలతో ఇక్కడకొచ్చెయ్. మా ఆయన వచ్చేదాక పగలు

రాత్రి దిగేయ్ !!, నీ వోపిక, నేను ఎవర్రెడీ !! . నువ్వే నా రెండో మొగుడివి . నువ్వూ, మావారు అదర దొబ్బండి”

పిచ్చెక్కిన దానిలా వాగుతున్నాను.

నా చీర కూడ లాగేశాడు. పరాయి మొగాడి ముందు మొదటి సారి బోసిమొలతో ఉన్నాననే సిగ్గు లేదు నాలో….

అతడి రెండు భుజాల మీద నా రెండు చేతులతో కిందకి అణచాను.అతనర్థం చేసుకుని మోకాళ్లమీద వొంగి నన్నందుకున్నాడు నోటితో.ఉదయమే గీసిన నా బుజ్జిముండ అద్దంలా ఉంది. నన్నుతినేస్తున్నాడు. అతని నాలుక నా రెమ్మల్లో కలయతిరుగుతోంది.

మీసాలు క్లిటోరిస్ కి తగిలి పిచెక్కిస్తున్నాయి.నాలుకపనిలో యెంత మహత్యం ఉందో తెలియచెప్తున్నాడు.

నంజుకు తినేస్తున్నాడు.నా కళ్ల ముందు మెరుపులు మెరుస్తున్నాయ్!!

“అయిపోతున్నాను !!! వదిలేయ్ మూర్తీ!!” అన్నాను.వదల్లేదు.చివరికంటా లోతులు చూసి,వొలిచేసి

తినేసాడు.

నేనూ చివరికొచ్చేశాను.

నాకు అయిపోగానే కాళ్లలో శక్తి లేనట్లు కూలబడ్డాను. అతని మూతికేసి చూసాను.నా బుజ్జి పెరుగు కుండని తన

నాలుక అనే కవ్వంతో చిలకగా వచ్చిన వెన్నలాంటి నా వుద్రేకం అతని మూతి మీద ఉంది. అది చూసి అతనంటే

నేనెంత కుతి యెక్కిపోయి ఉన్నానో అర్థమయింది.

నా లంగాతో అతని మూతి తుడిచి,”ఆ అండర్ వేర్ కూడా విప్పేయ్,నా రెండో మొగుడి మొల చూడాలి.

రోజీ ని మరపించాలి” అన్నాను. అతను నవ్వి……అండర్ వేర్ కిందకి వదిలాడు.నా కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి.

మావారు చెప్పింది నిజమే.రూళ్లకర్ర లాగ ఉంది. అది చూడగానే నేను చిరిగిపోతానేమో అనిపించింది.

శ్యామల,విజయ,రోజీ యెందుకలా వెర్రెత్తి పోతున్నారో అర్థమయింది.నోట్లో పెట్టుకుని నాపనితనం చూపించసాగాను.

“యెన్నాళ్లబట్టో నీకు దించాలని కాచుకున్నాను.మొదటిసారిది నీ బుజ్జి దానిలొనే పోయాలి ప్లీజ్!! వదిలేయ్ పద్మా”

అంటూ రంగారెడ్డి నాతల పట్టుకుని వెనక్కి లాగకపోతే ఆగేదాన్ని కాదు. నా తడి తో నిగనిగా మెరుస్తున్న

ఆయుధాన్ని అక్కడే నేల మీద పడుకోబెట్టి నా తొడల మధ్య దిగేసాడు.గునపం దిగుతున్నట్టు …మెల్లగా పైకెత్తి…

మళ్లా దోపి మొత్తం అంతా యెక్కించేసాడు.

మరమేకులా టైట్ గా తొడల నిండా సుఖం !! సళ్ల మీద చేతులతో దాడి,చంకల్లో మూతితో.. ..

పిసుకుళ్లు ,కొరుకుళ్లు,గుద్దుళ్లతో వొళ్లంతా నజ్జు నజ్జయిపోతోంది.లేపి లేపి పొడుస్తున్నాడు.

స్ స్స్…….అమ్మా,,,,,,,,అబ్బా…..శభ్ధాలతో రూం మారుమోగుతోంది.యేదో నిధిని బయటకి

తీయడం కోసం తవ్వుతున్నట్లుగా శ్రధ్దగా ఇష్టంగా నా లోతులు వెతికే పనిలో ఉన్నాడు.అబ్బా యెంత

హాయిగా ఉంది.సుఖాన్ని ఒంటబట్టించుకుంటున్నాను.

అబ్బా…యేం కొడుతున్నావ్ రా బాబూ….కొట్టు ఇంకా ఇంకా… నీ ఇన్నాళ్ల కసి,కోరిక, తీర్చుకో చించేయ్ ,

పగల్దీసేయ్!!!!!, అనందం లో యేదేదో వాగుతున్నాను. రంగారెడ్డి గుభికీ గుభికీమని గుద్దుతున్నాడు.తన

ప్రతాపమంతా చూపిస్తూ.

నేనూ నావంతుగా అతనికి సహకరిస్తూ కింద నుంచి నడుం యెగరేయడం మొదలెట్టాను.

లోపల అడుగంటా తగుల్తూ ఉంది.

ఒకరి మీద మరొకరికి ఉన్న కోరికని చేతల్లో చూపించుకుంటున్నాం.యెవరమూ తగ్గడం లేదు.అతను పైనుంచి ,

నేను కిందనుంచి… మా నడుములు వూగుతూనే ఉన్నాయి…….పోటాపోటీగా….

గమ్యం దగ్గరపడుతోంది……..కొద్ది సెకండ్ల తేడాలోనే ఇద్దరమూ అయిపోయాం.

మరొక వారం రోజుల్లో జ్యోతిలక్ష్మికి మావారితో ఇదే సుఖం అందుతుందని నాకు తెలుసు.

నేను చెప్పిన “హితబోధ”ప్రకారం జ్యోతిలక్ష్మి కూడ మొగుడిని దులిపి అవతల పారేసింది.

ఆతర్వాత ఇదిగో యీ గురుడు క్యాంపు కెళితే మావారిని పిలిచి పచ్చడి చేయించుకుంటుంది.

తన మొగుడికి తెలియనివ్వొద్దంటుంది.(నేను చెప్పిన ప్లాన్ ప్రకారం)

తన పెళ్లాం పువ్వు పవిత్రం గా ఉంటుందని ఆయనగారు తలూపుతారు.అందరి కోరికలూ తీరుతాయి.

యెవరి మనసూ బాధపడకుండా యే గొడవా లేకుండా సుఖాలు

దొరకాలంటే యీ దొంగాటలు తప్పవు.

యీ మాత్రం”జాణ”తనం లేనిదే ఇంకేమయినా ఉందా!! ఎన్ని ఇబ్బందులో ఇలాంటి మొగుళ్లతో !!!

పైనున్న రంగారెడ్డి ని పక్కకి నెట్టి లేచి బాత్రూమ్ వైపు అడుగులేసాను.