About

Searching...

దాని మొగుడు బూతు కధలు చెప్తూ దెంగుతాడట (రెండవ భాగం)

November 14, 2015
పొద్దుటే కాఫీ లు తాగగానే అత్తయ్య నావైపు పరిశీలనగా చూసింది.
” ఏమిటి,అంత దిగులుగా ఉన్నావు?: అని అడిగింది.
“ఎంకెలా ఉంటాను,సుద నావేలైనా తాకనియ్యదు” అన్నాను. సుహాసిని చర్రున లేచింది త్రాచులా.
” మన పెర్సనల్ విషయాలు ఎందుకు చెప్తారండీ” అని విసుక్కుని కాఫీకప్పులు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళింది.
“అత్తా,ఈ మొడ్డ ఇంకెన్నాళ్ళు భరించగలదు ఈ విరహం? పూకు రెడీ గా ఉన్నా నిన్ను దెంగడానికి లేదు. రసగుల్లా లాంటి పూకు పక్కన పెట్టుకుని ఎలాగ పడుకోగలను?” అన్నాను.
అత్తయ్య నవ్వి తన స్తనాలకి నా మొహాన్ని ఒత్తింది. మావయ్య కొంచెం ఓపిక పట్టమని సంజ్ఞ చేసాడు.
సుహాసిని రాగానే చెప్పింది అత్తయ్య.” అమ్మాయి,అసలే సిగ్గు నీకు, వంటింటి లోపల్నుంచి గడియ వేసుకుని స్నానం చెయ్యి, పోనీ. బయట్నుంచి కూడా గడియ పెడతాను. హాయిగా,తీరిగ్గా చెయ్యి” అంది అత్తయ్య.
సుహాసిని కృతజ్ఞతగా నవ్వింది ” థేంక్స్, “అని బట్టలు తీసుకుని వంటింటి గడియ వేసుకోగానే, ఆకలి గొన్న పులిలాగ అత్తయ్యమీద పడ్డాను.మావయ్య వంటింటికి బయట్నుంచి గడియ పెట్టాడు.గబగబా క్షణాల్లో అత్తయ్య జాకెట్,చీర విప్పేసాను. నగ్నంగా,నున్నగా మెరిసిపోతోంది. ఒక చేత్తో నా లుంగీ లాగేసి, నా మొడ్డని గుప్పిటనిండా పట్టుకుంది.
“నారాజా, ఎంత వాడిగా,వేడిగా ఉంది?” అంది.
ఆకలి గొన్న పిల్లవాడిలా సళ్ళని చీకసాగాను. రెండు నిముషాలతరవాత మావయ్య నన్ను తట్టాడు. ” త్వరగా కానియ్” అన్నాడు.
“అత్తా,నీ పూకు రెడీయా? నాకడానికి టైం లేదు.” అన్నాను.
“పూకు చిత్తడి,చిత్తడి అయి తొడల మీదనుంచి కారుతోంది. కానియ్” అంది.
“అయ్యో, తాగడానికి టైం లేదు కదా” అని ముద్దు పెట్టుకుని,అత్తయ్యని ఒంగోబెట్టి, అంగుళం ముచ్చికల్ని పట్టుకుని, కసుక్కున త్రోసాను. అత్తయ్యతియ్యగా మూలిగింది. బలంగా గుద్దటం మొదలుపెట్టాను.
” మనిషి లావయ్యాడు కానీ స్పీడు అలాగే ఉంది కదే” అన్నాడు మావయ్య మా తొడల మధ్య గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ.
“వాడి,వేడి అలాగేఉన్నాయి. గుండెల్లోకి తగుల్తోంది మొడ్డ” అంది అత్తయ్య పరవశంగా. కావాలని,గుద్దు,గుద్దుకీ సళ్ళు ఇంకా కదపసాగింది.
సడెన్ గా వంటింటి తలుపు చప్పుడైంది. అంతా స్తంభించిపోయాం. నామొడ్డ అత్తయ్య తడి పూకులో గెంతుతోంది.
“ఏం కావాలమ్మా”అని అత్తయ్య అడిగింది గట్టిగా.
“షాంపూ ఉంటే తలుపుదగ్గిర పెట్టండి, తీసుకుంటాను.” అంది సుహాసిని.
“సరే”అంది అత్తయ్య. మావయ్య షాంపూ సీసా తలుపు దగ్గిర పెట్టి, తలుపు కొట్టాడు. ముగ్గురం ఊపిరి పీల్చటం మరిచిపోయి చూస్తున్నాం. అత్తయ్య సళ్ళు అప్రయత్నంగా నా చేతుల్లో నలిగిపోతున్నాయి. అత్తయ్య కాళ్ళు దగ్గిరగానొక్కి నామొడ్డని ఒత్తింది ధైర్యం ఇస్తున్నట్టు. సుహాసిని తలుపు కేవలం రెండు అంగుళాలు తెరిచి షాంపూ తీసుకుని వెంటనే తలుపు వేసేసింది. ఊపిరి పీల్చుకున్నాం. ఇంకో రెండు అంగుళాలు తెరిచి చూసి ఉంటే మాభండారం బయటపడేది.
అత్తయ్య పూకు చిత్తు,చిత్తుగా దెంగి,బల్లిలా కర్చుకుని, వేడి వేడి నీళ్ళు పిచికారి కొట్టాను. బట్టలు వేసుకుని,చెమటలు తుడుచుకుని,కుర్చీల్లో కూర్చుని పేపర్లు చదువుకోసాగాం.సుధా తలుపు కొట్టేసరికి,మావయ్య బయత్నుంచి గడియ తీసాడు. సుహాసిని బయటికి వచ్చింది తల తుడుచుకుంటూ. మిలమిలా మెరిసిపోతోంది. బంగారు కలశాల్లాటి స్తనాలు చంకల దగ్గిర్నుంచి ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాయి.
“ఏమిటి అంత చెమటలు ఇద్దరికీ?” అంది ఆశ్చర్యంగా మమ్మల్ని చూసి.
మావయ్య నవ్వాడు.
” ఇద్దరూ బలిసిపోతున్నారని, యోగాసనాలు వేయించాను. అంతే” అన్నాడు.
“ఏఒ యోగాసనాలో బాబూ,తొడలు,నడుం పట్టేసాయి” అంది అత్తయ్య నడుం విరుచుకుంటూ.
సుహాసిని రెండు అడుగులు వేసి జారబోయింది.గబుక్కున పట్టుకున్నాను. మెత్తటి,బిగువైన స్తనం అరచేతికి తగిలింది. ఉలిక్కిపడి విడిపించుకుంది.
” దేనిమీదో జారాను” అని వంగి, తెల్లగా,జిగటగా ఉన్న పదార్ధాన్ని తాకి చూసింది.
“అది జిగురులే. లెటర్ అంటిస్తూ ఉంటె జారిపడి ఉంటుంది” అన్నాడు మావయ్య.
అత్తయ్యకీ,నాకూ నవ్వాగలేదు. సుహాసినికి జోకేమిటో అర్ధంకాలేదు.
నాకు కసి కొంచెం తగ్గింది అత్తయ్యని వాయించాక. మావయ్య,అత్తయ్య,నా చేత చేయించిన శపథం గుర్తు వచ్చింది.
“సుహాసిని ని పూర్తిగా లొంగదీసి,’తాళలేను బాబోయ్, నా పూకు అదరదెంగు’అని బ్రతిమాలుకునేదాకా నేను నిగ్రహం పాటిస్తాను” అని. అది పాటించేందుకు వీలుగా అత్తయ్య తన పూకుని నా కోసం రెడీ గా, తడితో ఉంచుతుంది. సరేనన్నాను.
ఆ రోజు మధ్యాహ్నం పడుకున్నాక, సుహాసిని నా లుంగీ తప్పించి, మొడ్డని ఆత్రంగా చూడటం, చేత్తో ముట్టుకుని చూసింది. కొంత సేపు పోయేక నాపక్కన వచ్చి పడుకుంది. సుహాసినిని రెచ్చ గొట్టే అదికారం ఉంది కనుక, నిద్రలో వేసినట్టు నా చెయ్యి ఆమె నడుం మీద వేసాను. విసుగ్గా చెయ్యి తీసయ్యబోయింది.కానీ క్షణం సేపు సందేహించి నా చేతిని తన స్తనం మీద వేసుకుంది. నేను నిద్ర నటిస్తుండటం వల్ల ఒత్త లేదు. నిగ్రహించుకున్నాను. తనే నా చేతిని గట్టిగా ఒత్తుకుంది,బలంగా నిట్టూర్పులు విడుస్తూ.
నేను సుహాసిని ప్రోగ్రెస్ అత్తయ్య,మావయ్య లకి చెప్పాను, సుహాసిని నా మొడ్డని చేతుల్తో లాలించిందని, నా చేతిని సన్ను మీదవెసుకుని పిసుక్కుందని చెప్పేక, రెండో చాప్టర్ మొదలైంది.
“అత్తా,అలా బయటికి వెళ్ళి వస్తాం” న్నాను చెప్పులు వేసుకుంటూ.
“బయట్నుంచి తాళం వేసుకుని వెళ్ళండి, మాకూ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. మీకు కావల్సినప్పుడు హేపీ గా రండి” అంది అత్తయ్య,
సరేనని నేనూ,సుధా బయల్దేరాం. అయిదు నిముషాలు నడవగానే సడెన్ గా ఆగిపోయాను.
“అరె,పర్స్ మర్చిపోయాను” అన్నాను జేబులు తడిమి చూసుకుని.
సుహాసిని విసుగ్గా చూసింది.
“నాలుగు అడుగులేసి, పర్స్ తీసుకొద్దాం పద” అన్నాను.
కోపంగా చూసినా నవ్వేసి, ఎక్కడ పెట్టారో గుర్తుందా అని అడిగింది.
“వంటింట్లో టేబుల్ మీద పెట్టినట్టు గుర్తు” అన్నాను.
సుహాసిని తాళం తీసి, లోపలికి వెళ్ళింది. నేను తలుపు గడియ పెట్టి తన వెనకే వెళ్ళాను.వంటింటి గుమ్మం దాటుతూ ఉంటే మాటలు వినిపించాయి.చటుక్కున ఆగి తలుపు చాటుగా నిలబడి, చూసింది. నేను ఏదో మాట్లాడబోతూ ఉంటే, పెదాలమీద వేలు పెట్టి, సైలెంట్ గా ఉండమని సైగ చేసింది. నేనూ సుహాసిని వెనకే చేరి ఆమె ఏమి చూస్తోందా అని తొంగి చూసాను. నాకు కొంచెం అయిడియా ఉంది,అత్తయ్య మావయ్యల షో గురించి.
వంటింటి కిటికీలోంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న దృశ్యం చూసేసరికి, సుహాసినికి గొంతు తడారిపోయింది.
అత్తయ్య స్టూల్ మీద కూర్చుని ఉంది. మావయ్య నిలబడిఉన్నాడు. ఇద్దరి వంటి మీదా నూలుపోగులేదు. మావయ్య రెండు చేతుల్తో నూనె తీసుకుని అత్తయ్య ఒంటికి శుభ్రంగా పట్టిస్తున్నాడు.
“ఒక్క నిముషం, తలుపు చప్పుడైనట్టుంది. చూసి వస్తాను, వాళ్ళు వెనక్కి వస్తే బాగుండదు” అంది అత్తయ్య.
“బాగుండకపోవడమేమిటి, అసహ్యంగా ఉంటుంది.అయినా నీది భ్రమ. నా కేం వినబడలేదు” అని అరచేతితో రుద్దసాగాడు.
“అది కాదండీ, నా మాట కొంచెం వినండి. ఒక్క క్షణం చూసి వస్తా…” అంటున్న అత్తయ్య నోరు తన నోటితో మూసి, గట్టిగా కౌగలించుకుని పిర్రలు పిసకసాగాడు.నేను సుహాసిని వెనక్కే ఉన్నాను, నా మొడ్డ లేచి తన పిర్రల మధ్య పొడవసాగింది. నేను వెనక్కి జరగబోయాను. సుహాసిని చెయ్యి వెనక్కి నా నడుం వెనక పెట్టి ఒత్తుకుంది. సందేహంగా అమె సళ్ళ మీద చెయ్యి వెయ్యబోయి, అత్తయ్య,మావయ్యల వార్నింగ్ గుర్తు వచ్చి ఆగాను.
ఎంగిలి ముద్దు అయ్యాక, సళ్ళు రెండిట్నీ పిసికి పారేస్తున్నాడు,చంకలు,పొట్టకి నూనె పట్టించాక లేచి నిలబడమన్నాడు.ఆత్త లేచి నిలబడింది. ఒక కాలు
స్టూల్ మీద పెట్టింది. పూకు విచ్చుకుని మందారం లాగ అందంగా,ఎర్రగా కనిపిస్తోంది. మావయ్య అత్తయ్య దిమ్మని రుద్దాడు.
అత్తయ్య మెలికలు తిరిగి,కెవ్వున కేక వేసి, స్టూల్ మీద కూర్చుని, మావయ్య మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకుని,లేగదూడ ఆవు పొదుగుని చీకినట్టు చీకసాగింది.మావయ్య అత్తయ్య సళ్ళు పిసుకుతూ, తల గట్టిగా అదుముకోసాగాడు.
అత్తయ్య తల వేగంగా కదలసాగింది. మావయ్య కొంతసేపు పోయాక మొడ్డ అత్తయ్య నోట్లోంచి తీసి, అత్తయ్య ని స్టూల్ మీద ఒంగో బెట్టి, కాళ్ళు ఎడం చేసి,రెమ్మలు విడదీసి, లోపలికి తోసాడు. అత్తయ్య నవ్వుతూ “మరీ అంత వేడి ఎందుకు?రంగి సళ్ళు ఊహించుకున్నారా?” అంటూ చట్టుక్కున తల పక్కకి తిప్పగానే అత్తయ్య కళ్ళు, మా కళ్ళు కలుసుకున్నాయి. మావయ్య గుద్దులకి అత్తయ్య సళ్ళు ఊపుకుంటూ, సుహాసినిని చూసి చిన్న స్మైల్ ఇచ్చి తల దించుకుంది
మేం పర్స్ తేకుండానే బయటికి వచ్చేసాం. ఎందుకంటే, టేబుల్ మీద పర్స్ తీసుకునేంత ముందుకు వెళ్తే వాళ్ళకి కనబడతాం.సుహాసిని మొహం తెల్లగా పాలిపోయింది.
“ఏమిటి అలాగ ఉన్నావు? కాస్సేపు అలాగ ఆ గుడి ప్రాంగణంలో కూర్చుందాం ?” అన్నాను ఆదుర్దాగా నుదుటి మీద చెయ్యి వేసి. సుహాసిని చెయ్యి విసిరి కొట్టలేదు. గుడి లో కాని,చుట్టుపక్కల కాని ఎవ్వరూలేరు. కూర్చున్నాక నిట్టూర్చి చుట్టూ చూసింది. నా ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని పడుకుంది.తన చెంప సరిగ్గా నా మొడ్డ మీద ఉంది. నామొడ్డ ఎగిరెగిరి పడసాగింది. నా మొడ్డ తో బాటూ,ఆమె తల కూడా పైకి,కిందకి కదలసాగింది. అత్తయ్య,మావయ్య సలహా ప్రకారం నేను అండర్ వేర్ వేసుకోలేదు. నుదుటిమీద నుంచి చెయ్యి తీసి, సన్ను మిద వేసి,వెంటనే తీసెయ్యబోయాను. కళ్ళుమూసుకునే నాచేతినితన స్తనానికి ఒత్తుకుంది. ముందు నెమ్మదిగా ఒత్తి,తరవాత గట్టిగా పిసకసాగాను. కొంతసేపుపోయేక నా చేతిని తీసి,రెండో స్తనంమీద వేసుకుంది.
ఎవళ్ళో వస్తున్న అలికిడి కాగానే,గబుక్కున చెయ్యి తీసేసాను. సుహాసిని చటుక్కునలేచి కూర్చుంది. సిగ్గుతో మొహం ఎర్రబారింది. నేల చూపులు చూస్తూ,మధ్య మధ్యలో నాకేసి దొంగ చూపులు చూసింది.
నేను ఆనందం,ఆశ్చర్యం ఏమీ ప్రకటించకుండా, నార్మల్ గా ఉన్నాను.
“పర్స్ లేకపోయినా నా షర్ట్ పోకెట్ లో అయుదువందలున్నాయి. సినిమాకి వెళ్దామా?” అని అడిగాను.
సరేనని తల ఊపింది. సినిమా హాల్లో సినిమా నడుస్తున్నంత సేపు నాచేతిని తన చేతుల్తో పట్టుకునేఉంది. ఇద్దరం పెద్దగా ఏమి మాట్లాడుకోలేదు. మేం తిరిగి వచ్చేసరికి, తొమ్మిదైంది. అత్తయ్య తలస్నానం చేసి, పూకు అదర దెంగించుకున్నతృప్తితో వెలిగిపోతోంది.
“సినిమా ఎలా ఉందర్రా” అని అడిగాడు మావయ్య.
“ఏడిసినట్టుంది.కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు సినిమాచూస్తారటండీ, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు గమనిస్తున్నారోలేదో చూసుకుంటూ, సళ్ళు పిసుక్కోవటానికి, మొడ్డ తడమటానికే టైం సరిపోదు. అయినా అదొక థ్రిల్. అంటే, పబ్లిక్ లో, ఎవళ్ళూ గమనించకుండా చేసుకోవడం. ఒకసారి మా పల్లెటూళ్ళో ఎడ్ల బండిలో అంతా వెళ్తూ ఉంటే ,మా పక్కింటి రాగిణి మామేనత్త కొడుకు చేత దెంగించుకుంది” అంది అత్తయ్య టేబుల్ మీద కంచాలు పెట్టుతూ.
అత్తయ్య కళ్ళలోకి చూడకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్న, సుహాసిని ఇంపల్సివ్ గా “ఇంపాసిబుల్” అని, తల దించుకుంది.
” కధ పూర్తిగా వినలేదు నువ్వు. ఎడ్ల బండి అప్పన్న,రాగిణి మొగుడు ముందుకూర్చున్నారు. మధ్యలో మా అక్క, నేను కూర్చున్నాం. చివర్నిరాగిణి,కృష్ణ బావ కూర్చున్నారు. ఎంత కటిక చీకటైనా కృష్ణ బావ రాగిణి సళ్ళు తడమడం నాకు తెలుస్తూనే ఉంది. రాగిణి,నేను పక్క పక్కనే కదా కూర్చున్నాం. అతను సళ్ళు పిసికేటప్పుడు జబ్బ కొంచెం జరిపేది.ఆ పిసికేటప్పటి కదలికలు నాకు తెలుస్తున్నాయి. కొంతసేపు పోయేక, రాగిణి చీర పైకెత్తుకుని, కృష్ణ బావ ఒళ్ళో కూర్చుంది. బావ అప్పుడే మొడ్డని పేంట్ లోంచి తీసి రెడీగా ఉన్నాడు. వాటం చూసుకుని, గూటం కన్నం లో గుచ్చుకుంది. బండి కుదుపులకి శ్రమ లేకుండానే కుదుపులు దొరికేయి. పదిహేను నిముషాలు పోయేక, కన్నం నింపుకుని,నాపక్క కూర్చుంది”. అంది అత్తయ్య, అన్నం,కూరలు వడ్డిస్తూ.
“మరి మీ అక్కకి ఏమీ తెలీలేదా?” అని అడిగిందిసుహాసిని క్యూరియస్ గా.
“మా అక్కది మొద్దు నిద్ర.. ఏనుగులు తొక్కినా లేవదు” అంది అత్తయ్య అన్నం తింటూ.
” మరి ,మీ కృష్ణ బావ మీ అక్కని మాత్రం ఎందుకు వదిలిపెట్టేడు?” అని సుహాసిని అడిగింది.
“ఎక్కడ వదిలిపెట్టేడు? ఇప్పుడు మాఅక్క మొగుడు వాడే కదా” అంది అత్తయ్య సళ్ళెగరేసుకుంటూ నవ్వి.
మా భోజనాలు అయ్యేక నేను,మావయ్య హాల్లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటే, అత్తయ్య సుహాసినితో అంది
“ఏమీ గిల్టీ గా ఫీలవ్వకమ్మాయి, మీ తప్పేమీ లేదు. మా ఆయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు రారులే అని ధీమా. ఒద్దు మొర్రో అంటే వినిపించుకుంటారా?” అని సముదాయించింది.

“గుడ్ నైట్ సుధా,నిద్ర వస్తోంది” అని లైట్ ఆపేసాను. ఉక్కగా ఉందని బనీన్ తీసేసి, లుంగీతో పడుకున్నాను. పది నిముషాలు పోయేక సుహాసిని లేచింది. ఒంగిని నా మొహం లోకి పరీక్షగా చూసింది. మసక వెల్తురులో నేను గాఢంగా నిద్రపోతున్నట్టు నటించాను.
సుహాసిని నిట్టూర్చింది.” ఏమండీ” అంది. నేను మాట్లాడలేదు. ఆమె గాజుల సవ్వడిని బట్టి జాకెట్ విప్పేస్తోందని గ్రహించాను. నా గుండె గొంతులో కొట్టుకోసాగింది. అర్ధనిమీలిత నేత్రాలతో గమనించసాగాను. జాకెట్,బ్రా తీసేసింది. బంగారు కలశాల్లాటి సళ్ళు పచ్చగా నెరిసిపోతున్నాయి. రోజ్ కలర్ ముచ్చికలు అస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. చీర,లంగా కూడా తీసేసింది. అరటి బోదెల్లాటి తొడలూ, నల్లటి త్రిభుజం……….ఓహ్, మతి పోయేలా ఉంది.

ఒక పల్చటి మేక్సీ వేసుకుని వచ్చి నాకు దూరంగా పడుకుంది. కొద్ది క్షణాలు పోయేక నాకు దగ్గిరగా జరిగింది. ఇంకొచెంసేపు పోయేక ఇంకా దగ్గిరగా జరిగింది. నాకు చాలా ఆత్రంగా ఉంది. నేను కొద్దిగా వెనక్కి జరిగితే సుహాసిని సళ్ళు నా వీపుకి ఒత్తుకుంటాయి. అయినా నిగ్రహించుకున్నాను.
“ఏమండీ” అంది సుహాసిని మళ్ళీ. నేను పలక లేదు. నేను నిద్రపోయేనని నిర్ధారించుకుని, నైటీని సళ్ళ మీదకి జరుపుకుని, నావీపుకి తన గట్టి స్తనాల్ని ఒత్తింది. అందంగా మూలిగింది.
వెంటనే అటు పక్కకి తిరిగి చన్నుల్ని నోటినుండా కుక్కుకుందామన్న ఆవేశాన్ని అణుచుకున్నాను. సుహాసిని ఇంకా బలంగా ఒత్తింది.ఒత్తటమేకాక స్తనాలతోనా వీపుని రుద్దసాగింది.
లుంగీలో నా వాడు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. నెమ్మదిగా లుంగీ లో చెయ్యి దూర్చి నా లింగాన్ని తడిమింది. బంతుల్ని ఆప్యాయంగా నిమిరింది. పళ్ళ బిగువున ఆపుకున్నాను.
నిద్రలో దొర్లినట్టు నటిస్తూ వెల్లకితలా దొర్లాను. చటుక్కున పక్కకి జరిగింది. నెమ్మదిగా నా లుంగీని పక్కకి తప్పించింది. మోకాళ్ల మీద కూర్చుని నా వాడిని రెండు చేతుల్తో లాలించింది. తన చెంపలకి రుద్దుకుంది. సుహాసిని వెచ్చటి సళ్ళు నా తొడల్లో జ్వాలలు రేపుతున్నాయి.
సుహాసిని నా లింగాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని చప్పరించడం మొదలుపెట్టిందోలేదో సడెన్ గా గది అంతా వెలుగుతో నిండిపోయింది.
సుహాసిని కెవ్వుమని కేక వేసి,నా మొడని వదిలేసి,దుప్పట్లో దూరింది. నా మొడ్డ మీద లుంగీ కప్పేసింది.
నేను నిద్ర లేచినట్టు నటించాను. ” ఏమైంది? పీడ కలేమైనా వచ్చిందా?” అన్నాను గాభరాగా.
నేను,సుహాసిని తలుపు వైపు చూసి ఉలిక్కి పడ్డాం. అత్తయ్య,మావయ్య చప్పట్లు కొడుతున్నారు.ఇద్దరి ఒంటి మీదా నులుపోగు లేదు.అత్తయ్య నున్నగా,మిలమిలా మెరిసిపోతోంది. కొద్దిగా ముందుకు ఒంగుని ఉంది.మావయ్య బల్లిలా అత్తయ్యని వెనకనుంచి కరుచుకున్నాడు. చప్పట్లు కొట్టడం ఆపి, అత్తయ్య రెండు సళ్ళనీ ఊతంగా పట్టుకున్నాడు. ఇద్దరూ అదే భంగిమ లో మంచందాకా నడుచుకుంటూ వచ్చారు.
“కొంచెం కాళ్ళుపైకి జరపండి ఇద్దరూ” అని మాతోటీ, ” ఒక్కసారి మీ మొడ్డని తియ్యండి” అని మావయ్య తో టీ అంది.
మావయ్య తీసాడు. మావయ్య మొడ్డ అత్తయ్య తడితో మెరిసిపోతోంది.
” మీరు అలా పడుకోండి.ఇప్పుడే క్షణంలో వస్తా” అంది అత్తయ్య తొడల మధ్య తడి తుడుచుకుంటూ.
“ఇది అన్యాయం.లేచిన మొడ్డని ఆకలితో పడుకోబెట్టడం” అన్నాడు మావయ్య మా కాళ్ళ దగ్గిర పడుకుంటూ.
“అబ్బ,అన్నిటికీ తొందరే మీకు, నేను పంచాంగం తేవడానికి వెళ్తున్నాను, వీళ్ళకి శోభనం ముహూర్తం పెట్టవద్దూ?”అంది అత్తయ్య.
“పంచాంగం ఇక్కడే ఉంది కదా? ” అన్నాడు మావయ్య పంచె లో గెంతుతున్ననా మొడ్డని చూపించి. అందరం ఒక్కసారి నవ్వాం. సుహాసిని పడిపడీ నవ్వింది.
“ఒక్క క్షణం లో వస్తాను” అని అత్తయ్య మంచం దిగి జుత్తు ముడి వేసుకుంది. పైకి సాగిన కుచాలూ,నున్నగా గీసిన చంకలు, పూకుకళ్ళు చెదిరిపోయాయి మాకు.
మంచం చుట్టూ తిరిగి వచ్చింది. సుహాసిని గోడకి ఆనుకుని కూర్చుంది. “ఒక నిముషం సుధా” అని తన సళ్ళని సుహాసిని మొహానికి బలంగా ఒత్తి , ఒంగుని మేకుకి తగిల్చిన కేలండర్ తిసుకుంది. అత్తయ్య నిప్ప్ ల్ సుహాసిని పెదవులకి రాసుకుంది. సుహాసిని నోరు తెరవబోయి మూసుకుంది. అత్తయ్య ఒత్తిన కొద్ది క్షణాల్లో సుహాసిని కంట్రోల్ కోల్పోతుందనుకున్నాను.అత్తయ్య కేలండర్ అందుకుని వెనక్కి జరగగానే సుహాసిని నిట్టూర్చింది భారంగా,నిరాశగా.
అత్తయ్య తిరిగి మావయ్య దగ్గిరకి వచ్చింది.
“అరె,చిన్నగా అయిపోయిందే ఇది” అని మావయ్యది నోట్లో పెట్టుకుని చీకసాగింది. తన ఫుకు తడిని తనే ప్రేమగా నాకుతూఉంటే సుహాసిని గుడ్లప్పగించి చూస్తోంది. మళ్ళి మావయ్య మొడ్డ గట్టి పడింది.
” ఇంక రిలాక్స్ అవ్వండి. చాలా ఓపిక పట్టారు పాపం” అని మంచం మీద కెక్కి ,రెండు వేళ్ళతో జలజలా కారిపోతున్న పూకు రెమ్మలు విడదీసి, నెమ్మదిగా కూర్చుంది.
నేను సుహాసినికి దగ్గిరగా జరిగాను. సుహాసిని తొడలు,నాతొడలు రాసుకుంటున్నాయి. సుహాసిని దూరంగా జరగలేదు, పైగా ఇంకాదగ్గిరకి జరిగింది. సందేహిస్తూ సుహాసిని భుజం మీదుగా చెయ్యి వేసి,స్తనాన్ని ఒత్తాను. సుహాసిని మాట్లాడలేదు. తదేకంగా, కప్పని మింగుతున్న పాము లాగ, మావయ్య మొడ్డని కబళిస్తున్న అత్తయ్య పూకునే చూస్తోంది. అత్తయ్య చిన్నగా మూలుగుతూ పూర్తిగా దూపుకుంది. దూపుకున్నాక మా కేసి చూసి నవ్వింది. మావయ్య అత్తయ్య సళ్ళు పిసకసాగాడు.
“చూడాల్సింది అంతా చూసేసారు కదా, మీరుఎంత సేపట్నుంచీ చూసేరు మా షో?” అని ఆడిగింది అత్తయ్య.
“మీకు ఆయన నూనె పూస్తున్నారు మేం వచ్చేసరికి” అంది సుహాసిని, లుంగీ లోంచి నా మొడ్డని నిమురుతూ. నేను సుహాసిని సళ్ళు పిసకసాగాను.
“షో అయ్యేదాకా ఉండలేకపోయారా? మీరు చూస్తూఉండగా దెంగించుకోవడం చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది.ఎలాగూ చూసేసారు కదా అని, ఇక్కడే దెంగుకుంటున్నాం, మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదా? ” అది అత్తయ్య పైకీ, కిందకీ ఊగుతూ.
“బలేదానివి,అత్తా, ఇంత క్లోజప్ లో లైవ్ షో చూసే భాగ్యం ఎంతమందికుంటుంది? ఏమంటావు, సుధా? ” అన్నాను.
“మీరు ఆయనకి చన్ను నోటికిస్తే బాగుండదా?” అంది సుహాసిని నా చేతుల్తో బాటు తన చేతుల్తో సళ్ళు పిసుక్కోసాగింది.
“ఆప్ కీ ఫర్మాయిష్” అని అత్తయ్య పడుకుని మావయ్య నోటికి చన్నుని ఇచ్చింది. మొడ్డని పూర్తిగా బయటికి తీసి,మళ్ళీ లోపలికి కుక్కుకుంటూ తన తడితో పూర్తిగా తడిసిన మొడ్డని లాలిస్తూ, మాకేసి చూసి కైపుగా నవ్వింది.
“ఎల్లుండికి గానీ ముహూర్తాలు లేవయ్యా” అంది మావయ్య కి ఎదురొత్తులిస్తూ.
“ఎలాగ మరి?” అంది సుహాసిని దిగులుగా.
“ఏం, ఇన్నాళ్ళూ మొడ్డ అంటే అసహ్యం,మగ స్పర్శ గొంగళి పురుగులాగ ఉంటుంది అనుకునే దానివి కదా, ఇప్పుడు అంత తొందరేం దెంగించుకోవడానికి?” అంది అత్తయ్య బలంగా గుద్దుతూ, రొప్పుతూ.మావయ్య కూడా కింద నుంచి అంతే ఫోర్స్ తో కొడుతున్నాడు. అత్తయ్య తన ఒక చన్నుని తీసి, రెండో చన్నుని నోట్లో కుక్కింది.
“అది కాదండీ…. అసలు సంగతి….”అంటూ నసిగింది సుహాసిని.
అత్తయ్య ,మావయ్య వినిపించుకునే స్థితిలో లేరు. అత్తయ్య కళ్ళు మూసుకుని ఎగిరెగిరి పడుతోంది.
“నాకు రేపట్నుంచీ డేట్” అంది సుహాసిని.
మంటమీద నీళ్ళు కుమ్మరించినట్టు ఒక్క సారి ఆగిపోయారు ఇద్దరూ. ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచారు.
“నిజమా?”అన్నాడు మావయ్య అత్తయ్య చన్ను వదిలి.
సుహాసిని బేలగా తల ఊపింది ” అయాం సారీ” అంది నాకేసి తిరిగి, అపాలజెటిక్ గా నవ్వి.
అత్తయ్య ఆలోచించింది భ్రుకుటి ముడిచి, కానీ కదలడం ఆపలేదు, ఎందుకంటే మావయ్యది చిన్నగా అయిపోతుందేమోనని.
“మెడిసిన్స్ తీసుకోరాదూ, పోస్ట్ పోన్ మెంట్ కి” అంది.
సుహాసిని తల అడ్డంగా ఊపింది.” ఇప్పటిదాకా పరీక్షలకీ, ఫంక్షన్ లకీ వేటికీ తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు తీసుకోను” అంది నా మొడ్డని లాలిస్తూనే.
“అయితే అయిదు రోజులాగాల్సిందే. డిస్టర్బ్ చెయ్యకండి” అంది అత్తయ్య , గబగబా గుద్దుతూ. మావయ్య కూడా అంతే బలంగా ఎదురొత్తులిస్తున్నాడు.
నాలుగైదు నిముషాలయ్యాక అత్తయ్య సడెన్ గా ఆగిపోయింది.
“అన్నట్టు సుధా, ఇందాకా రోషన్ది నోట్లో పెట్టుకు చీకావు కదా,నేను గనకఆపకపోతే ఏమయ్యేదో తెలుసా?”అంది. సుహాసిని అమాయకంగా తల అడ్డంగా తిప్పింది.
“ఏమండీ,ఒక్కసారి తియ్యండి.” అని మావయ్య మీదనుంచి లేచింది. మావయ్యని కూర్చొమ్మని, తను మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని చేత్తో వేగంగా ఆడించింది ముందుకి,వెనక్కీ. కొన్ని క్షణాల్లో మావయ్య మొడ్డ నుంచి తెల్లటి ద్రవం పిచికారీలాగా అత్తయ్య సళ్ళ మీదా,మెడ మీదా గుమ్మరించాడు. అత్తయ్య నవ్వింది.
“ఇదీ. ఇదంతా నీ గొంతు లోకి వెళ్ళేది.ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యేదానివి.” అంది లేచి నిలబడి, చేతుల్తో ఆ ద్రవాన్ని సళ్ళ మీద రుద్దుకుంటూ.
“మరిప్పుడేం చేద్దాం?” అన్నాడు మావయ్య అక్కడున్న అత్తయ్య లంగాతో తనది తుడుచుకుని.
“చేసేదేంఉంది? అయిదు రోజులాగాల్సిందే” అంది అత్తయ్య నవ్వి.
“అంతేనా,తప్పదా?” అన్నాను బిక్క మొహంవేసి.
“సుధా,లే, మనిద్దరం ఆగదిలో పడుకుందాం” అంది అత్తయ్య. సుహాసిని దిగులుగా లేచింది. పల్చటి నైటీ లోంచి బంతుల్లాటి స్తనాలు,అరటి బోదెల్లాటి తొడలు అస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అత్తయ్య పిరుదులు ఊపుకుంటూ తలుపు దాకా నడిచింది.సుహాసిని అత్తయ్య వెనకె తలుపు దాకా వెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి,వెంటనే పరిగెత్తుకు వచ్చి నిలబడిఉన్న నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకుంది. తన మెత్తటి సళ్ళు నా చాతికి తాపడమైపోయాయి. లేచి గోల పెడుతున్న నాది సుహాసినికి గుచ్చుకుంటోంది. ఇంక ఆగలేకపోయాను. రెండు చేతుల్తో సళ్ళని పిసికేస్తూ తన నాలుకని నానాలుకతో మెలేసి జుర్రుకోసాగాను. కొన్ని నిముషాలు పోయేక నా చేతుల్ని తొలగించి అత్తయ్య రెండు చేతుల్నీ సుహాసిని చన్నుల మీద వేసి బలంగా వెనక్కి లాగి మమ్మల్ని విడదీసింది.
“లైలా మజ్నూలని విడదీసినట్టు, ప్రేమ పక్షుల్ని విడదియ్యటం ఏం న్యాయం అత్తా” అని అడిగాను అసహాయంగా.
“తప్పదు నాయనా, విరహంకూడా సుఖమే కాదా?” అని పాడుతూ మావయ్య అత్తయ్య వెనక చేరాడు.
“మీరెక్కడికి?” అంది అత్తయ్య కోపంగా.
“అదేమిటి,మన బెడ్ రూంకి” అన్నాడు మావయ్య.
“అదేం కుదరదు. అయిదు రోజులు, వీళ్ళ శోభనం అయ్యేదాకా మీరు, రోషన్ ఈ గదిలోనే పడుకోవాలి” అని మావయ్యని గట్టిగా కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టుకుని వదిలింది.
“వీళ్ళిద్దరికీ కాపలా కాయాలి కదండీ, పొద్దుటే ఆరింటికి లేపండి నన్ను. రెడీ గా ఉంటాను” అంది అత్తయ్య మావయ్య మొడ్డ ని చేత్తో లాలిస్తూ.
” నాకు నిద్ర ఎలా పడుతుంది, నీ చన్ను నోట్లో లేకపోతే” అన్నాడు మావయ్య దిగులుగా.
అత్తయ్య ధైర్య వచనాలు పలికి, సుహాసినిని తీసుకుని వాళ్ళ బెడ్ రూంకి వెళ్ళి తలుపు వేసేసింది.
మావయ్య, నేను రెండు మంచాలూ దూరంజరిపి, నిద్రకి ఉపక్రమించాం…..
………అత్తయ్య విలాసంగా ఒక చేయి తలకింద పెట్టుకుని వెల్లకితలా పడుకుంది.
“రా,పడుకో” అంది అత్తయ్య. సుహాసిని అతత్కి దూరంగా బెడ్ కి చివరగా అటువైపు తిరిగి పడుకుంది.
“అమ్త చివరికి పడుకుంటే పడిపోతావు. కొంచెం ఇటు జరుగు. ’ అంది అత్తయ్య. సుహాసిని కొన్ని అంగుళాలు జరిగింది. అత్తయ్య సుహాసిని భుజం మీద చెయ్యి వేసి ,”ఇటు వైపు తిరుగు సుధా” అంది మృదువుగా.సుహాసిని అత్తయ్య వైపు ఇరిగింది కళ్ళు మూసుకునే.
“నిద్ర వస్తోందా?” అంది అత్తయ్య సుహాసిని తల నిమురుతూ.
“అవునండీ,లైట్ ఆపేస్తారా?” అంది సుహాసిని కళ్ళు మూసుకునే.
“”నాకు నిద్ర రావడం లేదు.కబుర్లు చెప్పుకుందాం” అంది అత్తయ్య.
సుహాసిని కళ్ళు తెరిచి వెంటనే మూసుకుంది .”అబ్బ, సిగ్గేస్తోంది, బాబూ” అంది.
“కళ్ళు తెరిచి చెప్పు,ఎందుకో” అంది అత్తయ్య.
సుహాసిని మొహం సిగ్గుతోఎర్రబారింది. కళ్ళు తెరిచింది.
” మీ మొహం ఒక్కటే చూడటానికి వీలు కాదండీ. మీ వైపు చూడగానే ముందు మీ స్తనాలే కనబడతాయి. కళ్ళు దించుకుంటే, మీ అందమైన తొడలు, నున్నగా గీసిన మీ ‘అది’ దర్శనం ఇస్తాయి” అంది అత్తయ్య కళ్ళ లోకే చూస్తూ.
“ఏం, అందంగా లేనా?” అంది అత్తయ్య ఒళ్ళు విరుచుకుని ఆవలిస్తూ.
“అందంగా ఉన్నారనే భయం. ఎక్కువసేపు చూస్తే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కోల్పోతామేమోనని భయం” అంది సుహాసిని.
’పచ్చిదానా, అదా నీ భయం,రా” అని కాళ్ళు రెండూ బారజాపి,రెండు చేతులూ జాపింది. సుహాసిని ఆగలేకపోయింది. అత్తయ్య కౌగిట్లోకి ఒదిగి పోయింది. రెండు స్తనాల మధ్య లోయలో తల దాచుకుంది.
అత్తయ్య సుహాసిని తల నిమిరి, మొహాన్ని జరిపి, సుహాసిని నోటికి తన చన్నుని ఇచ్చింది. సుహాసిని ముందు నెమ్మదిగా చీకింది.తరవాత నోటినుండా ఇరికించుకుని ఆవురావురుమని చీకసాగింది.రెండో చేత్తో ఇంకో చన్నుని పిసకసాగింది.కొంచెం సేపుపోయేక అత్తయ్య సుహాసిని నోటి నుంచి చన్ను తీసి, రెండోది ఇచ్చింది.
అత్తయ్య నెమ్మదిగా సుహాసిని నడుం చుత్తూ చేతులు బిగించింది. సుహాసిని ఏం జరుగుతోందో గమనించే లోపల , సుహాసిని నైటీని స్తనాల పైకి జరిపింది ఒక్క జెర్క్ తో.సుహాసిని గింజుకుంది, కానీ తన పూర్తి నగ్న శరీరం, అత్తయ్య వేడి,వేడి శరీరం ప్రతి అంగుళం తగులుతూ ఉంటే మైమరచిపోయింది. అత్తయ్య నెమ్మదిగా సుహాసిని స్తనాలు ఒత్త సాగింది.
” సుధా, రోషన్ నీ సళ్ళు పిసికాడా,లేకపోతే చ్ప్పు, ముందు అతని చేతులు పడ్డాకే నాకైనా పర్మిషన్ లేదు” అంది అత్తయ్య.
సుహాసిని చీకటం ఆపి, పైకి చూసి నవ్వింది.
” మీకళ్ళ ముందే కదా పిసికారు” అంది.
“ఏమోలే. మీ మావయ్యది నాలో దూపుకుని ఎగురుతున్నాను కదా,గమనించలేదు” అని సుహాసినినైటీని పూర్తిగా లాగేసింది.సుహాసిని కెవ్వుమని కేక వేసి అత్తయ్యని ఇంకా గట్టిగా కౌగలించుకుంది, తన నగ్న శరీరాన్ని ఎకడ చూసేస్తుందోనని.
అత్తయ్య నెమ్మదిగా సుహాసినిని పైకి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకుంది.ముంది సుహాసిని అబ్జెక్ట్ చెయ్యలేదు. కానీ అత్తయ్య మావయ్యది చీకిందని, చీకినప్పుడ తన తడిని కూడా నాకిందనీ గుర్తు రాగానే, గింజుకుని అత్తయ్యని దూరం గా తోసేసింది.
“మీరు నోరు కడుక్కున్నారా? ” అంది అత్తయ్యతో. అత్తయ్య సుహాసినిని ఇంకా గట్టిగా కౌగలించుకుంది. :లేదు,ఏం, ముద్దు బాగు లేదా?” అంది అత్తయ్య.
“ఛీ, అసహ్యం, మీతడి,అయన తడి.. యాక్” అంది. ” నీతొడల మధ్య రెమ్మల మధయ్ వేలు పెట్టి చూసుకో” అంది అత్తయ్య.
సుహాసిని అసహ్యించుకుంటూనే పూకు రెమ్మల మధ్య రెండు వేళ్ళు దూపి బయటికి తీసింది. తడిగా, గిగటగా,చెమ్మగా తగిలింది.
“అంటే నువు అవునన్న,కాదన్నా నీపూకు లాలా జలంతో కారిపోతోంది. అంటే నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావన్నమాట” అంటూ ముద్దాడింది. సుహాసిని అత్తయ్య చన్ను చీకుతూ ఎప్పుడు నిద్ర లోకి జారుకుందో తనకే తెలీదు…………….
పొద్దుటే ఎవరో తలుపు కొట్టారు. సుహాసిని ఉలిక్కిపడి లేచింది. ఒక క్షణం తనెక్కడ ఉందో గుర్తు రాలేదు. అత్తయ్య చన్ను తన నోట్లో ఉన్నట్టు, అత్తయ్య మోకాలు తన తొడల మధ్య ఉన్నట్టు , అత్తయ్య మోకాలు తన పూకుని రుద్దుతున్నట్టు గమనించి బిత్తరపోయింది.
“ఏమేవ్, తలుపు తియ్యి,కాఫీ కలుపు’ అన్నాడు మావయ్య.

ఇంకా చివరి భాగం మిగిలింది