Searching...
ఎక్స్ ట్రా మ్యాట్రియల్ ఎఫైర్ పెళ్ళాం అనుకోని అత్త పూకు ఇస్తరాకు చేశాను - ప్రతి రోజు రాత్రి 8 గంటలకు
పూకులో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ కొరకు క్లిక్ లేదా స్కాన్ చెయ్యండిఒక వేల మీ ఫోన్ లో యాప్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఇలా చెయ్యండి

అబ్బ అత్త మావయ్యలు కసిగా దెంగిచ్చుకుంటున్నారు

November 14, 2015
అత్త మావయ్య మంచి కసిగా దెంగించుకుంటున్నారు అబ్బా అనుకున్న నాకు సుల్ల లేచి పొఇంది అలనే చూస్తూ ఉన్నను అత్త మొకాళ్ళ దగ్గర మడిచి పుకు బాగ తెరిచేటట్టు
పడుకుంది మావయ్య అత్త మొకాళ్ళ కిందనుండి మంచం మీదకి చేతులు వేసి పూకు లొ సుల్ల పెట్టి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అత్త కాళ్ళు కదులుతున్నై అత్త కాళ్ళకి ఉన్న పట్టిలు సొవుండ్ బలే ఉంది మంచి స్త్రొక్ పదుతుంది ఆ దెబ్బ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది మావయ్య మంచి స్పేడ్ గా దెంగుతున్నడు ప్రతి దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాకు అప్పుడు అర్దం ఇనది మొన్న రాత్రి అంకుల్ గాడు కూదా అత్తని ఇలానే దెంగి ఉంటాడు అందుకే ఈ సౌండ్ వచింది అనుకున్నౌ అల కొంత సేపు దెంగి యాంగిల్ మార్చరు అత్త కాళ్ళు మావయ్య భుజాల మీద వేసి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అత్త చిన్న చిన్న సౌండ్ చేస్తు కొపరేట్ చేస్తుంది అల కొంత సేపు దెంగి మళ్ళి యంగిల్ మార్చారు ఈసరి అత్తని పైకి ఎక్కమన్నడు మావయ్య పైకి ఎక్కి సుల్లని పుకు లొ పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది అత్త.

అత్త మావయ్య మంచి కసిగా దెంగించుకుంటున్నారు అబ్బా అనుకున్న నాకు సుల్ల లేచి పొఇంది అలనే చూస్తూ ఉన్నను అత్త మొకాళ్ళ దగ్గర మడిచి పుకు బాగ తెరిచేటట్టు


పడుకుంది మావయ్య అత్త మొకాళ్ళ కిందనుండి మంచం మీదకి చేతులు వేసి పూకు లొ సుల్ల పెట్టి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అత్త కాళ్ళు కదులుతున్నై అత్త కాళ్ళకి ఉన్న పట్టిలు సొవుండ్ బలే ఉంది మంచి స్త్రొక్ పదుతుంది ఆ దెబ్బ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది మావయ్య మంచి స్పేడ్ గా దెంగుతున్నడు ప్రతి దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాకు అప్పుడు అర్దం ఇనది మొన్న రాత్రి అంకుల్ గాడు కూదా అత్తని ఇలానే దెంగి ఉంటాడు అందుకే ఈ సౌండ్ వచింది అనుకున్నౌ అల కొంత సేపు దెంగి యాంగిల్ మార్చరు అత్త కాళ్ళు మావయ్య భుజాల మీద వేసి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అత్త చిన్న చిన్న సౌండ్ చేస్తు కొపరేట్ చేస్తుంది అల కొంత సేపు దెంగి మళ్ళి యంగిల్ మార్చారు ఈసరి అత్తని పైకి ఎక్కమన్నడు మావయ్య పైకి ఎక్కి సుల్లని పుకు లొ పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది అత్త. ఆమ్మ మావయ్య రసాలు తొ తడిచి మావయ్య సుల్ల మెరుస్తుంది అత్త ఎగరెసి ఎగరెసి కొడుతుంది చాలా స్పీడ్ గా దెంగుంతుంది మావయ్య క్రిదనుండి అత్త సళ్ళు ని పట్టుకుని బాగా పిసికేస్తున్నడు అత్త అభ్భా అది అలగే పిసకండి హ హ ఛిదిపేయండి ఇస్ ఇస్ ఇస్ అంటూ యే మగాడు కూడ ఇల ఊపలేరేమొ అన్నంత స్పీడ్ గా దెంగుతుంది మావయ్య సళ్ళ ముచికలు నలుపుతున్నడు అత్త ఇంకా కసిగా దెంగి దెంగి మావయ్య మీదకి పడిపొఇంది నాకు అర్దం ఇంది అత్త కర్చెసుకునదని నన్నకి కుడ కారి నట్టు ఉంది వాళ్ళ మంచం మీద తడి అనది ఇంక అక్కడె ఉంతె వళ్ళు చుస్తరేమొ అని వచి నేను పడుకునను ఒక టెన్ మినిట్స్ తరవాత అత్త నేను పడుకున్న గదిలొకి వచి నన్ను చుసింది నేను నిద్దర పొతున్నట్టు నటిస్తు కన్ను చిన్నగా తెరిచి చుస్తున్నాను. వీడు ఇంక లేవలేదు అంది నన్నతొ ఎంటి అంత కార్చవ్ ఆ దుప్పటి చుడు ఎంత తడిసిందొ అంది నెను ఒక్కడినే కార్చానా నువ్వు కార్చలేదా అన్నడు రావే ఇంకొసారి చేసుకుందాం అన్నడు మావయ్య వీడు పడుకుని చాలా సేపు ఇనది లెగుస్తాడు చుస్తే బాగొదు రత్రికి చెసుకుందాం తెల్లవార్లు దెంగు అంది అంత సేపు నావల్ల కాదు బాబు ఎదొ రెందు సార్లు దెంగ మంటె ట్రయ్ చేస్తాను అన్నడు అలాగేలె బాబు నీ ఇష్తం వచినట్టు గా దెంగు అంది రాను రాను నీకు దెంగులాట పిచ్హి పెరుగుతుందె అన్నాడు ఎంటొనండి ఈ మద్య చుట్టు ప్రక్కల వళ్ళంతా కూర్చుని మాట్లడుకుంటుంటే అన్ని దెంగులాట విషయాలే చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విన్న కాడనుండి పూకంతా బాగా దురదగా ఉంటుంది కసిగా దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అంది. ఎమి మాట్లడుకుంటారె మీరంతా కుర్చుని అన్నడు మావయ్య ముందు రాత్రి వాళ్ళ మొగుడు ఎలా దెంగాడొ చెపుతారు అలా చెపుతుంటె అక్కడే లంగా ఎత్తి పూకు పగల దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అబ్బ బలే కసిగా దెంగించుకుంటున్నరు వీళ్ళంతా నువ్వు ఉన్నవ్ ఒక్కసారి కార్చి పడుకుంటవ్ నాకు కారిందొ లెదొ కూడా చుడవ్ ఎంటి లెగుస్తుంది అంది అత్త నువ్వు ఇంత పచ్హిగా చెపుతుంటె నాకు టిమ టిమ లడుతుందె ఎంటీ అబ్బయ్ గారికి కొత్త పూకు ఎమన్న కావాలా ఎంటి అంది అత్త వద్దులె వళ్ళు ఎమి చెప్పరొ నాకు చెప్పవే అన్నడు రాత్రికి చెపుతాలే అంది అత్త. ఒహూ రత్రికి మంచి రంజు గా దెంగిచుకుంటారన్నమాట అనుకున్నను.

రాత్రి ఎప్పుడవ్వుద్ద అని ఎదురు చుస్తున్న సాయంత్రం 8.00 అనది అత్త స్త్నానం చెసి టవల్ కట్టుకుని గదిలోకి వచ్చింది నేను ఆ ముందు గదిలొ కుర్చుని చదువ్ కుంటున్న నేను ఇటు తిరిగి ఉన్నాను కదా అని అత్త అద్దం ముందు నుంచుని టవల్ తీసేసింది నాముందు ఉన్న అద్దం లొ నుండి అత్త రూం లొ ఉన్న అద్దం చాలా బాగా కనబడుతుంది అత్త పుర్తి నగ్నం గా ఉంది పూకు మీద ఆతులు లేవు సళ్ళు బాగా పెద్దవి తొడలు మాత్రం నున్నగా తెల్లటి తెలుపుతొ మెరుస్తున్నయ్ బొడ్డు చాలా లొతుగా ఉంది అత్త సళ్ళు ని ఒకసారి నొక్కి వదిలింది ఫొడర్ డబ్బ తీసి పూకు మీద బాగా రసింది సళ్ళు కి కూడా బాగా పట్టించింది సంకల్లొ అలగె వల్లంత బగా పట్టించింది అత్త అలా చేస్తుంటే నా సుల్ల రాడ్డు లా ఇపొఇంది దానిని నొక్కుకుంటూ సీన్ చూస్తున్నాను అత్త జాకీట్ తీసి వెసుకుని పెద్ద సళ్ళని దానిలొకి కుక్కింది ఆతర్వాత లంగా వేసుకొకుండా చీర కట్టింది లంగ లేకుందా చీర కట్టడం వల్ల అత్త తొడలు చీర పైనుండి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నయ్ అత్త చల చలా సెక్సి గా కనబడుతుంది.అత్త రడి ఐన తర్వాత నా రూం లొకి వచింది నేను అల్లనె చుస్తూ ఉన్న ఎంటి కన్నా అలా చూస్తున్నావ్ అంది ఈరొజు నువ్వు చాలా బాగున్నావ్ అన్నాను ఈరొజేనా రొజూ బాగుంటం లేదా అంది ఏమొనమ్మ ఈరొజు మాత్రం బలేఉన్నావ్ రొజు ఇలాగె తయారు అవ్వు అత్త అన్నాను సరే కానీ అన్నం తిందాం రా అంది మావయ్య వస్తారు కదా అందరం తిందాం అన్నాను మీ మావయ్య వచేటప్పటికి లేట్ అవుతుందేమొ అన్నం తినెసి పడుకొ మావయ్య అంది అత్త నాకు విషయం అర్దం ఇనది సరే నమ్మ పెట్టె ఈరొజు మా ఫ్రెండు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మన్నాడు అన్నా తినేసి వెళతాను అత్త అన్నను ఎందుకు రా అక్కడికి ఇక్కడికి అంది అత్త మళ్ళి నేను వెళ్తనమ్మ అన్నను సరే నీ ఇష్టం అంది అత్త మా మంచి అత్త అని అత్తని ముద్దు పెట్టుకుని అన్నం తినేని బయటకి వచే టప్పుడు సందులొ డొర్ కీ తీసుకుని వచ్హాను. మా మావయ్య ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే నేను మా ఇంటి సందులొ కి వెళ్ళను సందు అంతా చీకటి గా ఉంది నేను కిటికి నుండి లొపలికి చుసాను మావయ్య లుంగీ డ్రాయర్ విప్పేస్తున్నాడు, అత్త వంట గదిలొ ఉంది వీడు ఏడి అన్నారు మావయ్య, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు అంది అత్త, ఈ టైం లొ ఏంటి అన్నారు వాడు రాత్రికి రాడు అక్కడే ఉంటాన్నడు అంది అత్త మరి తలుపులు వేసేయనా అన్నారు మావయ్య.

వేసేయండి బయట పనేమి లేదు అంది అత్త మావయ్య తలుపులు వేసేసి వంట గదిలొకి వెళ్ళి యేమే మద్యానం ఏదో చెపుతాను అన్నవ్ కదా చెప్పవే అన్నారు ఐదు నిముషాలు ఆగండి వాడు కూడా లేడు కదా రాత్రంతా చెప్పుకుందాం అంది సరే తొందరగా రా అని బెడ్ రూం లొకి వచారు మావయ్య కొంచెం సేపటికి అత్త కూడ వచింది. ఏంటే ఈరొజు ఇంత అందంగా తయారు అయ్యవ్ అన్నారు, మీరేంటి ఇప్పుడే బట్టలన్నీ విప్పేసారు అంది అత్త,  రాత్రికి అలా దెంగుతాను ఇలా దెంగుతాను అన్నారు కదా అందుకే ఇలా రడీ అయ్యను అంది అత్త మరోసారి.  ఒహొ వాడిని కూడ అందుకే పంపేసావా అన్నారు మావయ్య నేనేమి పంపలేదు వాడే వెళ్ళ్తాను అన్నాడు మన పనికి కూడా అడ్డు ఉండడని ఒకే అన్నాను అంది అత్త.

ఇతే రాత్రంతా జాగారానికి రడీ ఐపొయావా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంటు అత్తని మీదకి లాకున్నరు మావయ్య వక్క సారే లాగే సరికి మావయ్య మీద పడింది అత్త వెంటనే అత్త సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికారు అత్త అబ్బా ఇస్స్ అంది అబ్బా చిదిపేయండి నలపండి అబ్బా అది అలా పిసక్నడి ఒహ్ ఒహ్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది ఎంటే అంత గట్టిగా అరుస్తున్నవ్ పక్కన వాళ్ళు వింటే బాగొదు అన్నారు పక్క వాళ్ళు కుడా ఊరు వెళ్ళారు అంది ఈరొజు మనకి ఎవరు అడ్డు లేరన్న మాటా అని అత్త చీర లాగేసారు ఇప్పుడు లంగా జాకెట్ మాత్రమే అత్త ఒంటి మీద ఉన్నవి మావయ్య వెంటనే అత్త జాకెట్ తీసేసారు అబ్బ అత్త లొపల బ్రా వేయలేదు తెల్లటి సళ్ళు బయట పడ్డయ్ సుపర్ గా ఉన్నయ్ అవి ముచికలు రెండిటిని పట్టి లాగి వదిలారు మావయ్య అబ్బా నలపరా వాటిని అంటుంది అత్త మావయ్యని ఒరెయ్ అనటం నేను ఇప్పటి వరకు వినలేదు అలాగేనే నా కసి లంజా నీకు ఏమి కావాలొ అడిగి చేఇంచుకొ అన్నారు వాళ్ళ మాటలు విని నేను షక్ అయ్యను అత్తని లంజా నటున్నరేంటి అనుకున్నను మావయ్య అత్త సళ్ళు పట్టుకుని బాగా నలిపి పిసికేస్తున్నరు అత్త గట్టీ గట్టీ గా ములుగుతుంది అలా కొంచెం సేపు చేసి లంగా ముడి విప్పరు మావయ్య ముడి తీయగానే లంగా కింద పడిపొఇంది అత్త ఇప్పుడు ఫుల్ న్యుడ్ గా ఉంది గది లొ ట్యుబ్ లైట్ వెలుతురులొ అత్త తెల్లటి ఒంటి మీద నూలు పొగు కూడా లేకుండ ఉండటం చూసి నా సుల్ల లేచింది దానిని నలుపుకుంటూ లొపలికి చూస్తున్నను ఎంటేయ్ ఆతులు ఎప్పుడు గీసావ్ అన్నరు మావయ్య సాయంత్రం గీసాను నీతొ కొత్త గా చెయించుకొవాలని అంది కొత్తగానా ఎంటెయ్ అది అన్నారు మన పక్కన ఇంటి వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ మొగుళ్ళ తొ పూకు నాకించుకుంటున్నారు ఆ విషయం విన్న కాడ నుండి నాకు అలా నాకించు కొవాలని ఉంది బాగా నాకరా నా పూకుని అంది అక్కడ ఎలా నాకలె అన్నారు ఆకు మీద తేనె వేసి నాకుతారుగా అలానె నాకి పెట్టరా బాబు ముందు పైన నాకు తారంట ఆతర్వాత నాలికితొ పు గొల్లిని కెలికి నాలికిని సూది గా చేసి బొక్క లొ పెట్టి తిప్పాలంట అప్పుడు బలే మజాగా ఉంటుందంట ఒకసారి నాకు కుడా అలా చెయరా అంది అత్త నువ్వు ఇలా చెపుతుంటే నాకు చేయలనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆలస్యం రా అని అత్త ని మంచం మీదకి లాగి అత్త తొడలు వెడల్పు చేసారు అబ్బా అత్త పూకు బలేఉంది నీ పూకు చుస్తుంటేనే నొరు ఊరుతుందే అంటూ పూకు మీద ముద్దు పెట్టరు అత్త మావయ్య తల మీద చేయి వేసి బాగా నొక్కెస్తుంది పూకు పైకి మావయ్యకి ఊపిరి ఆడక పైకి లేచి అత్త తొడలు బాగా వెడల్పు చేసారు అత్త పూకు బాగా విచుకుంది నాకు లొపలి సీను అంతా బలే కనిపిస్తుంది నెను మాత్రం ఎవ్వరికి కనపడను అత్త పూకుని నాకడం స్తార్ట్ చేసారు మావయ్య అత్త గట్టిగా గాలి పీలుస్తు రక రకాల స్యొండ్ చేస్తుంది అత్త పూకు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మావయ్య అత్త పూకు పైనుండి కిందకి కింద నుండి పైకి బాగా నాకుతున్నరు అలా నాకేటైం లొ పు గొల్లి బయటకి వచింది పనిలొ పని దానిని కుడా చీకేస్తున్నరు నన్న అలా చేసేసరికి అత్త గట్టి గట్టిగా కేకలు పెడుతూ రొప్పుతుంది మావయ్య మాత్రం అత్త పూకు వదలటం లేదు మంచి కసిగా నాకేస్తున్నరు.
అలా నేను బయట నుండినే మొడ్డ కొట్టుకొని తలుపు వద్దనే కార్చేసుకున్నాను.